877

M[ilitia] I[mmaculatae] [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Rzym, po 4 IV 1919]

O Maria sine peccato concepta ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus, qui ad Te non recurrunt et speciatim pro massonibus.

[P. Maximilianus M-a Kolbe]

[Przekład polski]

Rycerstwo Niepokalanej

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Szkic do numeru 878.