89

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie - Grodno - (Polska) | Nr konta PKO-W-150.283.

Grodno, 22 V 1925

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

List i kartkę dostałem [ 1 ].

Za odprawienie intencji niech Niepokalana nagrodzi. Odbitki trochę zamglone, niewyraziste; druk więc będzie jeszcze gorszy. Z fotografii niewyrazistych nie warto klisz robić. Bardzo pożądane klisze kreskowe, bo te i na pewno zawsze dobrze wychodzą. Jeżeli kliszarz niedokładnie robi, to można ostatecznie posłać o. Florianowi do Warszawy, by dał robić u Wierzbickiego [ 2 ], ale klisze, które dałem robić we Lwowie podczas pogrzebu O. Prowincjała [ 3 ] przecież były dobre. - Wolna więc ręka, jak uważasz tak rób.

Co do cen, to już trudno, trzeba ale zgodzić, bo ja obecnie nie orientuję się w tych cenach dostatecznie. Należytość wyrównuj z "Rycerza" czy dypl[omików] tercjarskich [ 4 ] czy dodatków rubryc[elowych], tylko chciałbym mleć jednak ewidencję dochodu i rozchodu, bym mógł to zapisać w księdze kasowej.

O memento bardzo proszę.

Twój brat

Maksymilian

[Dopisek] Pomiędzy kliszami można dać warstewki z gazetowego lub innego papieru (po kilka kartek), potem jeszcze silnie opakować i dobrze by było zaszyć w płótno, a nie zepsują się w drodze. Zaszycie niekonieczne.

[Adres na kopercie] Do Przewielebnego Ojca | Ks. Alfonsa Kolbe | we Lwowie | Klasztor OO. Franciszkanów

[Stempel pocztowy] Grodno 22 V 1925

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Grodno

[ 1 ] Korespondencja ta się nie zachowała.

[ 2 ] Zakłady Graficzne B. Wierzbicki i Ska, Warszawa, ul. Chmielna 61, prowadziły własną drukarnię, litografię, offset, cynkografię, introligatornię i elektrolizę.

[ 3 ] Pogrzeb prowincjała o. Alojzego Karwackiego, zmarłego 4 IV, odbył się 7 IV 1924 we Lwowie.

[ 4 ] Dyplomiki tercjarskie (4 strony druku małego formatu) zawierały błogosławieństwo św. Franciszka z Asyżu, streszczenie reguły III Zakonu, odpusty i przywileje, oraz miejsce do wpisania przyjęcia do III Zakonu i profesji.