881

[Modlitwa do Niepokalanej]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Kraków, październik 1919] [ 1 ]

O Najśw[iętsza] Panno, wierzę i wyznaję Twoje święte i niepokalane, czyste i bez zmazy poczęcie. O Najczystsza Panno! Uproś mi przez Twą dziewiczą czystość, przez Twoje niepokalane poczęcie i chwalebną godność Matki Boga: pokorę, wielką czystość serca, ciała i duszy, wytrwałość w powołaniu, dar modlitwy, życie pobożne i śmierć szczęśliwą [ 2 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Św. Maksymilian zachodził do Sióstr Szarytek w Krakowie w sprawie materiałów historycznych o Cudownym Medaliku i produkcji medalików; wspomina o tym w swym pamiętniku np. 8 X 1919 - zob. Pisma, 865, G.

[ 2 ] Tak kończą każdy dziesiątek różańca Siostry Miłosierdzia - przyp. Aut.