883

Milicja Niepokalanej [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis. - Druk.: ulotka dwukartkowa jako tzw. dyplomik MI. Po tekście zasadniczym nota: 16 XII 1919. Pozwalam drukować. O. Alojzy Karwacki, Prowincjał OO. Franciszkanów. Nihil obstat. Ks. J[an] K[anty] Tobiasiewicz, cenzor. L. 11893/19. Pozwalamy drukować. Z książęco-biskupiego Konsystorza. Kraków, 19 grudnia 1919. Adam Stephanus. - Przedruk. RN 1 (1922) 15-16; RN 2 (1923), okładka numeru lutowego (bez aktu poświęcenia).

[Kraków, przed 16 XII 1919]

"Ona zetrze głowę twoją" (Rdz 3,15).

"Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" (Of[icjum] NMP).

Milicja Niepokalanej [ 2 ]

"Ona zetrze głowę twoją" (Rdz 3,15).

"Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" (Of[icjum] NMP).

I. - Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. - Warunki: 1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.

2) Nosić "Cudowny Medalik".

III. - Środki: 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami" (można dodać na końcu i szczególne jakieś intencje).

2) Wszelkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwości i roztropności każdego; przede wszystkim zaś "Medalik Cudowny".

Uwaga: 1) Środki (pod n[umerem] III) są tylko polecone.

2) Nic nie obowiązuje pod grzechem choćby najmniejszym; miłość ku Prz[enajświętszemu] Sercu P[ana] Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.

Akt poświęcenia się NMP Niepokalanej

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja N. N. niegodny grzesznik rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie na rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najśw[iętszego] Serca Jezusowego; albowiem, gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsł[odszego] Serca Jezusowego na nas spływają.

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza.

R. I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Pierwsza strona (okładka) ulotki, tj. dyplomika MI. Prawie całą stronę zajmuje wizerunek Niepokalanej z rozłożonymi rękoma, depczącej głowę węża. U dołu strony napis: "Ona zetrze..."

[ 2 ] Tekst wydrukowany na 2, 3 i 4 stronie dyplomika MI. Tytuł: "Milicja Niepokalanej" - został powtórzony.