887

[Dedykacja]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Kraków, przed 11 I 1920] [ 1 ]

Dla Prz[ewielebnego] O. Gwardiana O. M[agistra] Dionizego Sowiaka uniżenie ofiaruje [ 2 ] [...] [ 3 ] Maksymilian M-a Kolbe.

[ 1 ] Dnia 11 I 1920 biskup krakowski Stefan Adam Sapieha udzielił dla MI błogosławieństwa, które było drukowane odtąd na dyplomikach MI (na pierwszej karcie). Tutaj brak wspomnianego błogosławieństwa.

[ 2 ] Dedykacja na drukowanym w 1919 r. dyplomiku MI, z którego zachowała się pierwsza karta (połowa całości), świadczy o propagowaniu MI przez św. Maksymiliana wśród członków własnego zakonu.

[ 3 ] Tekst uszkodzony w tym miejscu, zawierał najwyżej wyraz (skrót]: br. lub o.