888

MI

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Kraków, styczeń 1920] [ 1 ]

Cel: jak w dyplomiku. Tak samo warunki i środki.

Środki: modlitwa, praca, cierpienie.

Organizacja: MI 1 - wedle dyplomika "Pia Unio" [ 2 ]. MI 2 - sodalitas [ 3 ] - cel: wspólne zastanawianie się nad sposobami szerzenia MI, spraw Niepokalanej, nawróceniem otoczenia, okolicy przez Niepokalaną - szerzenie prasy, wypożyczalnie, tj. nawrócenie uświęcenie wszystkich w okolicy przez Niepokalaną.

Koła: ojców, młodzieży 12-, dzieci 8-12; matek, panien, dziewcząt.

Miesięczna spowiedź, modlitwa.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dnia 11 I 1920 odbyło się zebranie informacyjne celem założenia Koła MI świeckich w Krakowie. Dlatego należy sądzić, że omawiany tekst pochodzi z 1920 r.

[ 2 ] Związek pobożny. Nie posiada on ścisłej formy organizacyjnej.

[ 3 ] Sodalicja w ujęciu prawa kanonicznego to związek pobożny, który posiada organizację (prezes, zastępca prezesa, sekretarz, skarbnik itd.).