889

O. Wenanty Katarzyniec

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Zakopane, ok. 19 IV 1921] [ 1 ]

50 stron

[Wstępny plan biografii]

1) Imię i nazwisko. Gdzie: w ogóle i w szczególe. Kiedy: w ogóle i w szczególe - przy jakich sposobnościach.

2) Mowa, zachęta, ułożenie, uczynki. - Jak robił.

Wiara - wątpliwości? - w czynnościach, Mszy św., kazaniu, nauce, przekonaniu.

Nadzieja

Miłość Boga, Ukrzyżowanego, w Prz[enajświętszym] Sak[ramencie], N[ajświętszej] Maryi Panny - Ojca św., Kościoła, Zakonu.

Miłość dła złych i dobrych

Umartwienie ciała: wzroku, słuchu, języka, smaku, węchu

Cichość

Pokora

Posłuszeństwo

Ubóstwo

Cierpliwość

Pracowitość

Modlitwa

Medytacja

Msza św.

Pobożne praktyki

Co od innych słyszał o o. Wenantym? Opisać szczegółowiej momenty poszczególne. - Kto go jeszcze znał? W jakim czasie?

Listy, pisma.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Myśl napisania biografii świątobliwie zmarłego o. Wenantego powziął św. Maksymilian zaraz po jego śmierci, jak świadczy list do o. Alfonsa Kolbego z 19 IV 1921 - zob. Pisma 44 - gdzie Święty podał wstępny plan biografii, zgodny zasadniczo z podanym tutaj szkicem.