893

[Apel do czytelników]

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 2.
[Kraków, 15 XII 1921 - początek stycznia 1922] [ 1 ]

Z braku kapitału zapasowego nie możemy na razie upewnić P.T. Czytelników, że otrzymają regularnie "Rycerza Niepokalanej". Zależeć to będzie od zebrania na czas gotówki (z wyprzedaży numeru lub ofiar) na nakład następnego numeru; inaczej bowiem zabrnęlibyśmy w długi. Tym zaś, którzy mimo to pragną zaraz zaprenumerować niniejsze pisemko, donosimy, że prenumerata na pierwszy kwartał wynosi 70 Mp. Przy hurtownej (ponad 20 numerów) wyprzedaży dajemy 10% opustu.

Ponieważ "Rycerz Niepokalanej" dąży jedynie do nawracania i uświęcania, a przez to do uszczęśliwienia dusz, prosimy wszystkich, którym powyższy cel leży na sercu, by rozpowszechniali go między krewnymi i znajomymi, katolikami i niekatolikami. Kto zyska 30 prenumeratorów i przyniesie ich listę wraz z przedpłatą, otrzyma jedną prenumeratę na ten czas bezpłatnie.

Administracja [ 2 ]

Tekst z dawnym numerem 894.

[ 1 ] Dnia 15 XII 1921 prowincjał o. Alojzy Karwacki ostatecznie dał zgodę na wydawanie RN. Rękopis miał być oddany do drukarni 2 I 1922 - zob. Notatki o MI o. Alfonsa Kolbego, 52-53 - co prawdopodobnie opóźniło się parę dni ze względu na brak funduszów.

[ 2 ] Św. Maksymilian sam redagował wszystkie apele do czytelników itp., chociaż ich nie sygnował swym nazwiskiem, ale podpisywał: "Administracja", "Od wydawnictwa" itd.