894

[Podziękowanie ofiarodawcom]

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 2.
[Kraków, 15 XII 1921 - początek stycznia 1922] [ 1 ]

Za łaskawe ofiary składamy wyżej wymienionym [ 2 ] i wszystkim, którzy z jakiejkolwiek przyczyny nie są na tej liście umieszczeni, serdeczne przez Niepokalaną "Bóg zapłać".

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

Tekst z dawnym numerem 895.

[ 1 ] Zob. Pisma 893, przyp. 1.

[ 2 ] W notatce pt. Na nakład "Rycerza Niepokalanej" złożyli ofiary wymieniono ponad 60 ofiarodawców. Tutaj konkluzja listy ofiarodawców.