905

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 58.
[Kraków, przed kwietniem 1922] [ 1 ]

Łaskawym ofiarodawcom niech Niepokalana wynagrodzi, gdyż od darów zawisł los pisma. Na sam miesiąc marzec wystawiono nam w drukarni nadspodziewanie rachunek na przeszło 100 000 Mp. Gdy się policzy jeszcze opakowanie i pocztę, to dosyć ciężko - ale w Bożej Opatrzności nadzieja.

Ponieważ nasza poczta nie zawsze dokładnie służy, prosimy wszystkich, którzy nie otrzymają numeru, by przysłali reklamację. W otwartej kopercie wolna jest ona od opłaty.

Prosimy wreszcie o szerzenie "Rycerza Niepokalanej" i zyskiwanie nowych Prenumeratorów.

Przy hurtownym zamówieniu (ponad 10 egz[emplarzy]) dajemy 10% opustu; opust ten uwzględniamy od razu przy wysyłce dodatkowymi numerami.

P.T. Prenumeratorów upraszamy, by przy zamówieniach zbiorowych zaznaczali na odcinku czekowym (względnie przekazie), ile i jakich numerów "Rycerza" sobie życzą.

Dla Ameryki opuszczamy przedpłatę o połowę.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

Tekst z dawnym numerem 906.

[ 1 ] Zamieszczone w numerze kwietniowym z 1922 r.