91

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie - Grodno - (Polska) | Nr konta PKO-W-150.283.

Grodno, 8 XI 1925

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Czy mógłbyś odprawić dwie Msze św.: 1) za dusze zmarłych z prośbą o opiekę i 2) o zdrowie dla żony Pelagii Janasikowej.

Bardzo bym prosił o zawiadomienie, gdy te Msze św. będą odprawione i podanie dnia, bym mógł odpowiedzieć zainteresowanym i był spokojny w sumieniu. Jałmużna po 10 zł pójdzie na "Rycerza" oczywiście.

U nas motor pędzi z szybkością 230 obrotów na minutę, dynamo ma 1200 obrotów na minutę. Światło oczywiście w ubikacjach pracowni z własnej elektrowni, no i obydwie maszyny stara i nowa obracają się za pomocą motorków elektrycznych [ 1 ]. Tylko długów!... do 38 000 zł, ale teraz pomału zaczyna się spłacanie. - Cześć Niepokalanej.

Z prośbą o memento

Twój brat

Maksymilian

[Adres na kopercie] Przewielebny Ojciec | Ks. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | Poznań

[Stempel pocztowy] Grodno 9 XI 1925

[ 1 ] W początkach organizowania Wydawnictwa MI w Grodnie posługiwano się lampą naftową, później korzystano z elektrowni miejskiej, ale tylko dla oświetlenia pomieszczeń, natomiast maszyny drukarskie poruszano ręcznie. Zob. też Pisma, 866, E (notatka z 18 IX 1925).