92

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.

Grodno, 2 XII 1925

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Za przyjęcie [ 1 ] "Bóg zapłać"; postaram się już więcej nie nudzić.

Co do medalików, to loco Warszawa płaciłem 2 zł 20 (coś) gros; ale teraz chyba grubo drożej w związku ze zniżką złotego. Tak samo przesyłkę nietanio liczą; dlatego staram się sam po nie jeździć.

O. gwardian [ 2 ] się zapytuje, czy miałbyś co przeciwko temu, gdyby on prosił O. Prowincjała [ 3 ], by Cię dał do Grodna na prefekta bursy [ 4 ], którą mamy tu zamiar założyć.

Twój brat

Maksymilian

[PS] Dyplomiki tercjarskie wysłane. Czy w Poznaniu jest jeszcze jaki Amerykanin, bo stamtąd przysłał mi - czy nie o. Remigi Amerykanin [ 5 ] - pewne druki dla "Rycerza" z poleceniem zwrotu, więc nie wiem, co robić, gdzie słać [ 6 ].

[Adres] Przewielebny Ojciec | Ks. Alfons M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Poznań

[Stempel pocztowy] Grodno 3 XII 1925

[Nadruk] Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Grodno - Polska

[ 1 ] Zapewne idzie o przyjęcie intencji mszalnych bez stypendium, które św. Maksymilian obracał na spłacenie długów.

[ 2 ] O. Maurycy Madzurek.

[ 3 ] O. Peregryna Haczelę.

[ 4 ] "Jeśli [konwent grodzieński] nie chce drukarni, to dostanie internat i gorzej na tym wyjdzie" - tak pisał o. prowincjał A. Karwacki w sprawozdaniu z wizytacji konwentu w Grodnie 24 X 1923, Acta Coadunatae Prov., 279.

[ 5 ] O. Remigiusz Huppenthal.

[ 6 ] Na kartce dopisał się o. Maurycy: "Załączam serdeczne pozdrowienia dla Kochanego Ojca z prośbą o łaskawą odpowiedź, czyby chętnie nie przyjechał do prowadzenia bursistów od wakacji. Również i dla o. gwardiana [Rajnera Gościńskiego] i o. Edwarda [Kustronia], i o. Edmunda [Dulika], i o. Wenantego [Kempfa] serdeczne pozdrowienia. fr. Maurycy". - Bursa nie doszła do skutku.