912

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 82.
[Kraków, przed majem 1922] [ 1 ]

Koszty papieru i druku znowu tak gwałtownie się podniosły, że przy dotychczasowych dochodach i datkach "Rycerz Niepokalanej" utrzymać by się nie zdołał. Prenumeraty jednak mimo wszystko nie podwyższamy, gdyż krok ten mógłby uniemożliwić nabycie miesięcznika tym licznym ubogim, co z każdą mareczką liczyć się muszą - Czytelnikom zaś "Rycerza", co w lepszym stanie majątkowym się znajdują, pozostawiamy dobrowolne podwyższenie prenumeraty wedle ich możności: bo drogą ofiary wydawnictwo nasze weszło w życie i z ofiar dobrych serc przede wszystkim żyje. Ci, którzy datkami chcieliby nam dopomóc, mogą je przesyłać albo wprost do nas, albo składać na ręce księdza, który się zajmuje rozpowszechnianiem "Rycerza". Ofiary ponad 100 Mkp. ogłaszamy poniżej; prócz tego za ofiarodawców, jak długo będzie "Rycerz" wychodził, będzie się odprawiała corocznie w Ur[oczystości] Niep[okalanego] Pocz[ęcia] NMP Msza św.

P.T. Prenumeratorów nowo się zgłaszających zawiadamiamy, że numer marcowy już się wyczerpał, więc służyć nim nie możemy; o ile jednak zdołamy odebrać go od hurtowników, zaległość wyrównamy. W związku z tym upraszamy tych, co otrzymują "Rycerza" hurtownie na wyprzedaż, by wszystkie nie rozsprzedane numery, a zwłaszcza marcowy, zechcieli odesłać nam w dobrym stanie i odpowiednim opakowaniu, by nie poniszczyły się w drodze. Ewentualne koszty można odciągnąć przy wyrównywaniu rachunku.

Prosimy: 1) o zaznaczenie na czekach i przekazach, na jaki cel przesyła się pieniądze; 2) w razie zaginięcia numeru o zareklamowanie (w otwartej kopercie z napisem: "reklamacja" wolne od opłaty pocztowej); 3) o rozszerzanie "Rycerza" i zyskiwanie mu nowych Prenumeratorów i Dobrodziejów.

Przy hurtownym zamówieniu (najmniej 10 egz[emplarzy]) dajemy 10% opustu; uiszczamy go dodatkowymi numerami.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze majowym z 1922 r.