913

Warunek pierwszy

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 102-103.
[Kraków, przed majem 1922] [ 1 ]

Cel MI tak jest trudny do osiągnięcia, że licząc tylko na naturalne siły, pracę i zabiegi, słusznie należałoby zwątpić o możliwości dojścia do niego. Doświadczenie codziennie bowiem nas uczy, że wrogowie Kościoła mają więcej naturalnych środków wedle słów Chrystusa roztropniejsi są często od synów światłości. Następnie, do nawrócenia i uświęcenia trzeba łaski, do grzechu zaś zepsuta natura sama się skłania. Na pomoc więc z góry liczyć tylko można. A najłatwiejszą i najpewniejszą pomocą w tej sprawie to, z woli Boga, N[ajświętsza] Maryja Panna. Do Niej to stosuje Kościół św. słowa Pisma św. "Ona zetrze głowę twoją" [Rdz 3,15] (tj. piekielnego węża) i o Niej śpiewa: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" [Oficjum NMP]. "Wszystkie", więc bez wyjątku; "herezje", więc nie heretyków, bo tych miłuje; "sama", więc wystarczy; "zniszczyła", więc nie tylko osłabia i to na całej ziemskiej kuli. Głową tych najrozmaitszych członków piekielnego smoka to bez wątpienia w naszych czasach - masoneria. A Ona zetrze tę głowę. - Dalej, historia nas uczy, że nie było prawie nawrócenia, gdzie by w szczególny sposób nie widniała ręka Maryi; wszyscy święci szczególne do Niej żywili nabożeństwo, a Ojciec św. Leon XIII mówi w encyklice o różańcu (22 września 1891): "Wolno twierdzić, że z niezmiernego skarbu wszelakich łask... nic nam nie jest udzielone z woli Bożej, jak tylko przez Maryję i jak do najwyższego Ojca nikt nie może przystąpić, jak tylko przez Syna, tak prawie do Chrystusa nikt nie może przystąpić, jak tylko przez Matkę". Czy możemy więc inaczej zabrać się do pracy nad osiągnięciem celu MI, jak tylko oddać się Najśw[iętszej] Maryi Pannie Niepokalanej bezwarunkowo, całkowicie i na zawsze jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach, by w nas i przez nas, raczyła Ona sama działać? To więc oddanie się stanowi istotę MI.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze majowym z 1922 r.