914

Z życia milicyjnego

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 102-103.
[Kraków, przed majem 1922] [ 1 ]

MI w szkole filologicznej w Urzędowie. Dzięki staraniom ks. Pabisiewicza [ 2 ] zawiązało się nowe ognisko MI w szkole filologicznej w Urzędowie i zyskało w pierwszym dniu (7 kwietnia) około 150 członków. Oby jak najliczniejsze szeregi naszej polskiej młodzieży zaciągnęły się pod sztandary Niepokalanej, aby walczyć w obronie zagrożonych najświętszych ideałów i zdobywać dla nich nawet ich wrogów?

MI pomiędzy szkolną młodzieżą w Krakowie. Intensywną działalność dla zaszczepienia MI w gorących sercach młodzieży szkół średnich rozwinął w Krakowie ks. dr Alfons Bielenin i w krótkim czasie zebrał około 500 nowych Szermierzy Niepokalanej. - Szczęść Boże!

Zarząd MI poleca członkom Milicji, aby, gdzie już w liczniejsze zebrali się koła, postarali się, o ile to możliwe, zapoczątkowywać wypożyczalnie dobrych książek. Zadaniem ich byłoby nie tylko ustalić we wierze samych członków i zachęcić do dobrego, ale także przedostać się przez ręce członków MI do obojętnych we wierze, złych katolików i akatolików. Niech i "Rycerz Niepokalanej" po przeczytaniu zaglądnie do tych, którzy sami nie zechcieliby go nabyć, a numer pożyczony przeczytają. - Pamiętajmy na słowa św. Augustyna: "Duszę [bliźniego] zbawiłeś; swą duszę do nieba przeznaczyłeś".

Wpisowe przy wstąpieniu do MI. Tym wszystkim, którzy zapytują nas, ile wynosi wpisowe do MI, odpowiadamy na tym miejscu, że przyjmujemy tylko dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów kartek wpisowych, medalików, jako też na nakład "Rycerza Niepokalanej".

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze majowym z 1922 r.

[ 2 ] Ks. Konstantego Pabisiewicza.