915

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 106.
[Kraków, przed czerwcem 1922] [ 1 ]

Mimo bardzo ciężkich warunków wydawniczych w naszych czasach, przy pomocy Niepokalanej, dobiega Jej "Rycerz" obecnym numerem do połowy roku swego istnienia. Prosimy więc P.T. Prenumeratorów, którzy na pierwsze półrocze uiścili przedpłatę, by zechcieli wcześnie prenumeratę odnowić - dla ułatwienia załączamy czek PKO. Drożyzna zamiast zmniejszać się, wzrasta bezustannie i tak np.: ostatni numer (majowy) pochłonął 160 000 Mp. I to tylko z powodu taniej kupionego papieru, gdyż przeciwnie cena jego doszłaby do 180 000 Mp. Należałoby więc podnieść numer do jakich 60 Mp., czego jednak nie czynimy, by wszystkim uprzystępnić korzystanie z "Rycerza" i aby skuteczniej przeciwdziałać tej powodzi pism i broszur protestanckich sprzedawanych w cenach bardzo niskich lub też rozrzucanych bezpłatnie, a czerpiących swe pokrycie w grubych dolarach protestantów, zwłaszcza amerykańskich (na ten cel i jemu podobne uchwalili oni 1 320 000 000 dolarów, tj. 5 280 000 000 000 Mp. - pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt miliardów!!!). I my więc na ofiarność P.T. Czytelników dla dobrej sprawy liczyć raczej wolimy, ufni w Opatrzność i opiekę Niepokalanej. Ci, którzy datkami chcieliby nam dopomóc, mogą je przesyłać albo wprost do nas, albo składać na ręce księdza, który się zajmuje rozpowszechnianiem "Rycerza". Ofiary ponad 100 Mp. ogłaszamy poniżej; prócz tego za ofiarodawców, jak długo będzie "Rycerz" wychodził, będzie się odprawiała corocznie w Ur[oczystość] Niep[okalanego] Pocz[ęcia] NMP Msza św.

Prosimy: 1) o zaznaczanie na czekach i przekazach, na jaki cel przesyła się pieniądze; 2) w razie zaginięcia numeru o zareklamowanie (w otwartej kopercie z napisem: "reklamacja" wolne od opłaty pocztowej); 3) o rozszerzanie "Rycerza" i zyskiwanie mu nowych Prenumeratorów i Dobrodziejów.

Przy hurtownym zamówieniu (najmniej 10 egz[emplarzy]) dajemy 10% opustu; uiszczamy go dodatkowymi numerami.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze czerwcowym z 1922 r.