92a

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 272.
Grodno, 2 XII 1925

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Broniu!

Pewien pan aż ze Śmigla [ 1 ] przysyła do Rycerza podziękowanie i załącza intencje mszalne: na podziękowanie za uzdrowienie żony i z prośbą o dalszą opiekę i pomoc do N[ajświętszej] Maryi Panny Niepokalanej. Daje 50 zł.

Otóż, czybyś dla Rycerza tej intencji nie odprawił pozostawiając jałmużnę na pokrycie grubych teraz długów (jeszcze około 37 000 zł)? - Poproszę o odpis, kiedy ta Msza św. się odprawi, bym mógł odpisać dającemu i samemu być spokojnym, że list doszedł.

Za 50 zł to może i śpiewana by warta.

Bardzo proszę o "memento", by Niepokalana nie pozwoliła sobie bruździć i z Nowym Rokiem jak najwięcej zdobyła nowych Czytelników.

Twój

br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Prawdopodobnie chodzi o wioskę Śmigle w dawnym pow. wileńskim (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, t. X, Warszawa 1889 [reprint: Warszawa 1975], 878) lub o miejscowość Śmigiel w Poznańskiem.