921

Z życia milicyjnego

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 182.
[Kraków, przed sierpniem 1922] [ 1 ]

Koło Mężczyzn MI w Krakowie. Zapowiedziane w "Rycerzu" drugie posiedzenie organizacyjne "Koła Mężczyzn" odbyło się dnia 10 czerwca o godz[inie] 5 wieczorem. Przeczytano na nim projekty przyszłego statutu i przeprowadzono część dyskusji. Dla jej dopełnienia odbyło się trzecie posiedzenie w tydzień później (17 czerwca), jak to przewidziano na pierwszym jeszcze zebraniu. Dnia 26 tegoż miesiąca przyjęto statut w trzecim czytaniu i wyznaczono następne posiedzenie na dzień 4 września. Jeżeli do tego czasu wszystkie formalności będą załatwione, to w uroczystość Narodzenia N[ajświętszej] Maryi Panny "koło" zacznie żyć. W program tego dnia wchodzi Msza św. i Walne Zebranie, na którym odbędą się wybory Zarządu.

W Krakowie urządzono dnia 29 czerwca w "Sali Włoskiej" loterię fantową na rzecz "Rycerza Niepokalanej". Wszystkim, którzy się przyczynili do jej przeprowadzenia - Bóg, przez Niepokalaną, zapłać!

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze sierpniowo-wrześniowym z 1922 r.