922

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 186.
[Kraków, przed październikiem 1922] [ 1 ]

Cenę pojedynczego numeru podwyższamy tylko do ceny dzienników, tj. 60 Mp., chociaż one przeważnie zawierają 1 arkusz i nie potrzebują spinania ani obcięcia, a "Rycerz" składa się z 1 1/2 arkusza i wymaga kosztów na zapłacenie introligatora. Ceny prenumeraty natomiast nie podwyższamy, gdyż brak osobnego numeru na miesiąc wrzesień wyrównuje dopłatę.

Ci, którzy datkami chcieliby nam dopomóc, mogą je przesyłać albo wprost do nas, albo składać na ręce księdza, który się zajmuje rozpowszechnianiem "Rycerza". Ofiary ponad 100 Mk. ogłaszamy poniżej; prócz tego za ofiarodawców, jak długo będzie "Rycerz" wychodził, będzie się odprawiała corocznie w Ur[oczystość] Niep[okalanego] Pocz[ęcia] NMP Msza św.

Prosimy: 1) o zaznaczenie na czekach i przekazach, na jaki cel przesyła się pieniądze; 2) w razie zaginięcia numeru o zareklamowanie (w otwartej kopercie z napisem: "reklamacja" wolne od opłaty pocztowej); 3) o rozszerzanie "Rycerza" i zyskiwanie mu nowych Czytelników i Dobrodziejów.

Przy hurtownym zamówieniu (najmniej 10 egz[emplarzy]) dajemy 10% opustu; uiszczamy go dodatkowymi numerami.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze październikowym z 1922 r.