923

Koło Mężczyzn MI

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 200.
[Kraków, przed październikiem 1922] [ 1 ]

Wedle ogłoszenia umieszczonego w poprzednim numerze "Rycerza Niepokalanej", dnia 8 września zostało otwarte "Koło Mężczyzn". O godz. 8 rano odprawiła się Msza św. na intencję "Koła", podczas której obecni członkowie przystąpili do Komunii św., po czym w "Sali Włoskiej" wybrano Zarząd. Wydział składa się z 9 osób: prezes - Pełka Władysław (starszy radca rach[unkowości] wojew[ódzkiej]), zastępca prezesa - Kolbuszewski Mieczysław (sędzia okręgowy), sekretarz - Pawlak Jan (sekr[etarz] dyr[ekcji] budowy kan[ału] żegl[ugowego]), zastępca sekr[etarza] - Lipiński Edward (urzęd[nik] Policji Państw[owej]), skarbnik - Flek Stanisław (radca rach[unkowości] wojew[ódzkiej]), zastępca skarb[ika] - Widełko Jan (radca rach[unkowości] wojew[ódzkiej]), Knycz Michał (dyrekt[or] poczty], Kurek Józef (radca ministerialny), Suchodolski Włodzimierz (oficjał skarbowy). Do Komisji rewizyjnej weszli: Cientak Wojciech (radca rach[unkowości] wojew[ódzkiej]) i Tyrpak Józef (radca rach[unkowości] wojew[ódzkiej]). Uchwalono natychmiast otworzyć czytelnię czasopism, na co uzyskano od wiceprezydenta miasta p. Rollego szafę i stół w jadłodajni miejskiej (ul. Franciszkańska 4). Otwarcie odbędzie się 8 paździenrika; korzystać z niej może każdy bezpłatnie od 6 do 8 wieczorem.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze październikowym z 1922 r.