93

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Grodno, 30 XII 1925

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rytus]

Najdroższa Mamo!

Wreszcie - wykradam sobie chwilkę czasu, by przecież coś napisać. A dlatego wreszcie, bo teraz z okazji Nowego Roku w Wydawnictwie silny ruch. Dziś na przykład przyszło przeszło 200 kawałków korespondencji, a nieraz w jednym kawałku cały szereg spraw. Gdyby nie braciszek administrator [ 1 ], to bym sobie nie dał rady. - Cześć Niepokalanej.

Pisał Franuś na święta, a i Irka [ 2 ] trzy słowa dodała. To na święta, a przedtem nieco list przesłał, że jeszcze oddać długu nie jest w stanie i że Irka choruje. Mówi, że i "Rycerza" szerzy jak może.

Pieniądze doszły, tyłkom zapomniał o nich wspomnieć.

Kalendarza ściennego [ 3 ] na ten rok nie wydrukowaliśmy, bo czasu brakło przy stawianiu nowych maszyn, Z prośbą o modlitwę

zawsze wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Br. Gabriel Siemiński - zob. Pisma, 90, przyp. 2.

[ 2 ] Franciszek Kolbe i Irena, jego żona.

[ 2 ] Wydawnictwo RN drukowało również kalendarze ścienne, zawierające oprócz zwykłych wiadomości także wypowiedzi świętych sławiące Niepokalaną.