94

List okólny do księży proboszczów

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Grodno, 1925] [ 1 ]

Przewielebny Księże Proboszczu!

Rozumiejąc, iż wobec licznych zajęć parafialnych, trudno jest Prz[ewielebnemu] Ks. Proboszczowi zajmować się jeszcze szerzeniem katolickiej prasy, prosimy bardzo jedynie o łaskawe zlecenie komu, by rozdał między parafian (przed kościołem lub w inny sposób) kartki reklamowe "Rycerza Niepokalanej", które równocześnie przesyłamy.

Niech Niepokalana wynagrodzi Prz[ewielebnemu] Ks. Proboszczowi ten trud dla Jej "Rycerza" podjęty

z głęb[oką] czcią

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Według oświadczenia br. Gabriela Siemińskiego ulotka była wydana w 1925 r.