938

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 2 (1923) okładka numeru kwietniowego.
[Grodno, przed kwietniem 1923]

Dowiadujemy się, że National Lutheran Council w Ameryce przeznacza 625 000 dolarów na odbudowę i akcję pomocniczą w Europie; zjednoczone zaś sekty luterańskie w Północnej Ameryce zebrały już 13 800 000 (!!) dolarów na cele religijne. Wobec takich środków materialnych nie trudno zrozumieć, jak pisma heretyckie mogą za bezcen lub całkiem za darmo wciskać się do warsztatów, biur i pod polską strzechę. Serce boli na taki widok. Tym bardziej, że mimo zupełnie bezinteresownej pracy z naszej strony, nie jesteśmy w stanie konkurować z nimi, bo wygórowane ceny papieru, poczty i przyborów drukarskich na to nie pozwalają. Mimo to jednak przeznaczamy już teraz pewną ilość egzemplarzy z napisem: "Przeczytaj i daj drugiemu" na bezpłatne rozdanie. Numery te niech się dostaną do rąk tych, którzy stronią od Kościoła, albo do niego nie należą. Kto by, zwłaszcza z członków Milicji, miał sposobność wręczyć "Rycerza" takim ludziom, niech się zwróci do nas po te egzemplarze. Zamożniejszych zaś prosimy, by dla zbawienia dusz, przez Niepokalaną, dopomogli nam w pokrywaniu kosztów. Rachunki wyrówna Niepokalana - po śmierci.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]