939

Odpowiedzi

Oryg.: brak. - Druk.: RN 2 (1923) okładka numeru kwietniowego.
[Grodno, przed kwietniem 1923]

Sankowski S. (Dziewieniszki). Istotnym warunkiem należenia do Milicji Niepokalanej jest oddanie się N[ajświętszej] Mari Pannie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach do nawrócenia i uświęcenia jak najwięcej dusz. Działalność jej ma być nie tylko odporna, ale przede wszystkim zaczepna. Prenumeraty ustalić obecnie niepodobna. Dopłat nie żądamy, licząc raczej na opatrznościową ofiarność.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]