940

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 2 (1923) okładka numeru majowego.
[Grodno, przed majem 1923]

Wszystkich, którzy pobierają "Rycerza" w większej ilości i nie płacą z góry, upraszamy o przesyłanie pieniędzy możliwie co miesiąc.

Co do zaległych rachunków powtarzamy, że ścisłych obliczeń nie prowadzimy i przyjmujemy uiszczenia wedle możliwości i życzenia wpłacających.

Rękopisów redakcja, wedle ogólnie przyjętego zwyczaju, nie zwraca, chociażby się nie nadawały do druku.

Prosimy o wyraźne dodawanie przy adresowaniu "Administracja" (lub Redakcja) "Rycerza Niepokalanej".

Numery "BEZPŁATNE" dołączamy także hurtownikom z prośbą o puszczenie ich w obieg.

Dowiadujemy się, że apostołowie fałszu obchodzą domy wciskając mieszkańcom przewrotne pisma; czemu by i gorliwsi z Przyjaciół "Rycerza" nie mieli czynić w podobny sposób?

Za ofiarodawców "Rycerza" odprawiać się będzie, dopokąd "Rycerz" będzie wychodził, Msza św. w święto Niepokalanego Poczęcia.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]