94a

Do o. Samuela Rosenbaigera

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.
Grodno, 6 I 1926

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Ojcze!

Bardzo bym prosił o dokładny adres francuskiego pisemka w Lourdes [ 1 ], bo chcę zrobić zamianę, a zarazem poproszę o przesyłanie artykułów przed pierwszym poprzedniego miesiąca, gdyż wobec zwiększenia nakładu [ 2 ] prędzej brać się do "Rycerza" trzeba.

Czemu o. Bonawentura [ 3 ] strajkuje i ani do kalendarza obiecanych rzeczy nie przysłał, ani do "Rycerza" nie pisuje? Niechaj odpisze [ 4 ] coś.

Z prośbą o Memento

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Załączam odpowiedź na list braci kleryków [ 5 ] z 30 XI ub. r.

[ 1 ] "Le Journal de la Grotte de Lourdes" - dwutygodnik, ukazuje się od 1848 r., pod tym tytułem od 1865 (wcześniej jako: "Le Lavedan"). Po zmianach: "Lourdes - Aujourd’hui. Journal de la Grotte",w 1991 r. przekształcony w miesięcznik "Lourdes Magazine".[ 2 ] Od stycznia 1926 r. nakład RN został zwiększony z 30 do 40 tys. egzemplarzy.[ 3 ] O. Bonawentura Podhorodecki.[ 4 ] W oryginale wyraz podkreślony czterokrotnie.[ 5 ] Zob. Pisma, 94b.