99

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | O. Franciszkanie - Grodno - (Polska) | Nr konta PKO - W - 150.283

Grodno, 16 VIII 1926

Drogi Bracie!

Czym Ci na ostatni list odpisał? Nie wiem. Więc może powtórnie, ale piszę.

Owe 62.88 zł już posłałem przez PKO przed nadejściem listu, bo otrzymałem z księgarni "upomnienie".

Franuś [ 1 ] się jeszcze nie pokazał, chociaż oczekuję go bardzo. Musimy go bardzo polecać Niepokalanej,

500 dyplomików i medalików powędrowało do Poznania.

By otrzymać "brewe apostolskie" z Rzymu z zatwierdzeniem ostatecznym (erectio primariae) [ 2 ] i odpustów, miałem posłać 2 000 lirów, więc wysłałem 70 dol[arów] am[erykańskich]. Jeżeliby i Milicja poznańska coś zechciała na ten cel ofiarować, to i owszem. Są tam może już jakie składki na zebraniach?

Lekarz powiedział mi, że jednak muszę na miesiąc lub dwa opuścić Grodno i - odpocząć. Myślę postarać się o jaki aparat fotograficzny, by przynajmniej tego się nauczyć i może trochę materiału do klisz znaleźć. Donieś, jeżeli coś odpowiedniego by się nadarzyło.

O ruchu w Wydawnictwie nic teraz nie piszę, bo jak okres noworoczny jest dla Wydawnictwa żniwem, tak koniec roku jest przednówkiem, kiedy mało już kto wpłaca (bo i roczni i półroczni powpłacali), niejeden z hurtowych ogranicza ilość egzemplarzy, bo z Nowym Rokiem liczył powodzenie na zamiary, a już mało kto z nowych się zdarza - więc nie ma o czym trąbić (chociaż br. Gabriel [ 3 ] twierdzi, że liczba czytelników mimo to stale rośnie). Z Nowym jednak Rokiem jako pamiątkę pierwszego pięciolecia "Rycerza" chciałbym zrobić jak najwięcej hałasu, by "Rycerza" rozszerzyć.

Kończę, bo roboty moc. Memento!

Twój

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Dziś nadszedł "expres" o. gwardiana Rajnera [ 4 ] z artykułem. Bóg zapłać.

Dziś wybrał się i do Poznania też o. Szymon [ 5 ].

Aha, za fotografie niech Niepokalana nagrodzi; wszystkim rozdałem. Teraz aspiranci dostali już habity i dwóch nowych aspirantów przybyło.

[Adres na kopercie] Przewielebny Ojciec | Ks. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | Poznań

[Stempel pocztowy] Grodno 17 VIII 1926

[ 1 ] Franciszek Kolbe.

[ 2 ] Założenie prymarii. Siedziba MI wyniesiona do godności prymarii ma możność przyłączania do siebie innych siedzib tego pobożnego związku i przez to udzielania im odpustów i przywilejów, które sama posiada z rozporządzenia Stolicy Apostolskiej.

[ 3 ] Br. Gabriel Siemiński.

[ 4 ] O. Rajner Gościński.

[ 5 ] O. Szymon Łaś.