990

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 3 (1924) kartka nie paginowana (na dodatkowej wewnętrznej okładce numeru grudniowego).
[Grodno, przed grudniem 1924]

Numerem niniejszym kończy "Rycerz Niepokalanej" pierwsze trzechlecie swego istnienia. Nakład jego do tego czasu przekroczył już 12 000 egz. Ruch zaś administracyjny przedstawia się następująco:

Wpłynęło w roku:19221923 (do 23 XI)1924Razem
przekazów2965066651467
czeków43781314022652
korespondencji42372517752923
Razem1156204438427042

Cześć za to wszystko Niepokalanej!

Wszystkim, którzy tak gorliwie przyczynili się do szerzenia "Rycerza Niepokalanej", zyskiwali coraz nowych Czytelników, pośredniczyli przez pobieranie "Rycerza" hurtownie, składali hojnie ofiary, podawali adresy dla przesłania numerów okazowych, jako też panu Naczelnikowi i Panom Urzędnikom Poczty za gorliwą, nieraz graniczącą z poświęceniem pracę dla Niepokalanej "Rycerza", składamy na tym miejscu serdeczne przez Niepokalaną - Bóg zapłać.

Corocznie, dopokąd "Rycerz" będzie wychodził, odprawiać się też będzie w dzień Niepokalanego Poczęcia Msza św. za Dobrodziejów "Rycerza".

Czeki załączamy wszystkim, bo brak nam czasu na oddzielenie tych ze Szan[ownych] Czytelników, którzy już wpłacili na rok 1925. Najmocniej więc przepraszamy ich i prosimy o zachowanie czeku na inny raz.

Prosimy o zaznaczanie na czekach czy przekazach, na jaki cel przeznaczone są przesłane pieniądze; za krótkie zaznaczenie na czeku, znaczka się nie nalepia.

Numer listopadowy mimo nakładu 12 000 już zupełnie wyczerpany; służyć więc nim już nie możemy.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]