868C

[Pamiętnik C 1930 (lipiec-grudzień)]

Oryg.: rkps, Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. - Fotokop.: AN.

W wydaniu 2007-2008 Pism, w części II, numery 868A do 868U są pod jednym numerem 868, pt. "Pamiętnik 14 I 1930 - 30 IX 1933".

[W Polsce 21 VII - 2 VIII 1930; znów w Japonii 28 VIII 1930 - 25 XII 1931]

[W Polsce 1930 r.]

Lipiec

21 P - Do Lwowa na kapitułę, która się zaczęła 22 (wtorek). W poniedziałek list do Prok[uratora] Gen[eralnego] o "beneplacitum" apostolicum.

22 W, 23 Ś, 24 C i do południa 25 Pi - Kapituła [ 2 ]. Gwardianem w Niepokalanowie - o. Alfons, magistrem - o. Florian [ 3 ]. O. Witalis [ 4 ] do Lwowa na magistra.

Sierpień

Dnia 1 i 2 sierpnia byłem w Poznaniu u OO. Franciszkanów; Berkan itd.

N. O. P[rowincjał] [ 5 ] [polecił:]

- Do czasopisma "Osservatore" pisywać jak najczęściej.

- Chiny, Harbin - p[anu.] Lo-Pa-Hong obiecać, [że] do 2 lat może będziemy.

- Przyjmować można jak w Niepokalanowie.

- Robić też możliwości, przygotowywać.

- Wydatki w Japonii - ostrożnie.

- O. Gen[erał] [ 6 ]: Teraz nie (później [...] [ 7 ] łóżka) i - czysto.

(Br. Bonifacy Sebastianka prosi na misje z Przemyśla) [ 8 ].

Znów w Japonii

28 C - Ks. Umeki doniósł, że mamy wpłacić tytułem "Kishi" [ 9 ] 500 jenów rządowi.

29 Pi - Cześć Niepokalanej i policja oświadczyła, że obejdzie się bez owych 500 jenów, jeżeli tak jak dotąd będziemy wydawać. Formalności policyjne u ks. Umeki.

30 S - Sprawa ryczałtu i czeków zaczęta; mamy powrócić w poniedziałek [w godzinach] 8-4. Przyszli dwaj Marianiści z Kaisei.

31 N - Przyszedł rano kleryk Hakada [i] chłopiec doktora pisać adresy, a po południu czterech chrześcijan z Nagasaki i dali adresy. - Moskity tną. - List do N. O. Prowincjała z powinszowaniem.

Wrzesień

1 P - Otwarcie konta PKO - wniesienie sprawy ryczałtu - doktor Miyahara podarował leżak.

2 W - Zaczęcie 5-dniowych rekolekcji. Dałem resztę sierpnia do tłumaczenia ks. Yamaguchi.

3 Ś - Ks. Matsukawa wziął do napisania formularze do starostwa i wieczorem tu był. Zecer składał "R[ycerza] N[iepokalanej]".

8 P - Zakończenie rekolekcji. Zaczęcie MI2 Niepokalanowa japońskiego.

18 C - Wizyta u Sióstr Dzieciątka Jezus. Zapowiedź u biskupa [ 10 ] przyjazdu chargé d’affaires, Jana Frylinga [ 11 ].

22 P - Zaczęcie nauki w Seminarium. - Klerycy br. Mieczysław Mirochna i br. Damian Eberl też byli na lekcjach po raz pierwszy z Japończykami. Ja mam jak przedtem 8 godzin tygodniowo: co dzień o dziewiątej, a we wtorek i czwartek także o g[odzinie] 3.30. Wieczorem przygotowanie do wysyłki "Rycerza" na sierpień-wrzesień. - Tak późno. Niech Niepokalana zaradzi! Trudno z tłumaczeniem.

28 N - Przyjechał p. Fryling, charge d’affaires polski w Tokio; zastałem u biskupa; był u nas z żoną i dwoma panami, którzy przyjechali na Kongres Statystyczny do Tokio.

29 P - Z p. Frylingiem (i czterema) zwiedziłem buddyjskie świątynie: 1) na miejscu, gdzie byli męczeni chrześcijanie [ 12 ], 2) na miejscu, gdzie stał kościół św. Jana Chrzciciela i na miejscu kośc[ioła] Wszystkich Świętych, po czym wycieczka za miasto, herbata i powrót.

Październik

Przez miesiąc nie pisałem; w międzyczasie byłem w Tokio i u Nishidy Tenko.

31 Pi - Rekolekcje miesięczne. - Tagita Koya [ 13 ] wyjechał na 3 dni. - Br. Seweryn składa "Rycerza" - cześć Niepokalanej, że zecer już nasz.

Listopad

1 S - Wszystkich Świętych. Gromada seminarzystów pracuje w administracji.

2 N - Japończyk przychodzi z innym z Wyższej Szkoły Handlowej.

4 W - Był u nas z chrześcijaninem z Urakami (Iwanaga?), profesor gimnazjalny], protestant z urodzenia, wielbiciel św. O. Franciszka [ 14 ].

5 Ś - Niby do klasztoru zgłosił się drukarz, ale właściwie o zapewnienie przyszłości, jak wyświetliła rozmowa przez ks. Yamaguchi. Wieczorem wyjechał Koya do Kioto. Numer poszedł na maszynę [ 15 ].

9 N - Przyszli pomagać dwaj chrześcijanie z Urakami.

13 C - Prof[esor] Yamaki przyniósł tłumaczenia z włoskiego; poczciwy protestant.

14 Pi - Przyszli dwaj chrześcijanie z Urakami pisać, a poprzednio chłopcy pogańscy i od doktora młodzieniec. - List z korektą RN grudniowego.

15 S - Sporo czasopism polskich przyszło i list od księcia Druckiego Lubeckiego. Poganin, chłopiec 14-letni, przyszedł w południe pomagać; powiedziałem mu, że dobrze pracuje, że będzie bratem: przyszedł i wieczorem. - Japończyk "krzykała", umai obiad [ 16 ].

23 N - Ks. Ariyssu, odniósłszy tłumaczenie, zwiedził wydawnictwo i powiedział: "wy jesteście prawdziwi Franciszkanie, w praktyce". - Fotografia filozofów.

27 C - Przyszedł dokument erekcyjny konwentu w Nagasaki. Cześć Niepokalanej! I papiery dwa: 1) nominacja na gwardiana; 2) pozwolenie drukowania (wedle prawa) "Rycerza" japońskiego] i "alia scripta et imagines, huius editionis ratione" [ 17 ]. W liście z 13 listop[ada] O. Prowincjał] [ 18 ] pisze: "Oby Bóg Najwyższy błogosławił pracy Waszej, aby Matka Najświętsza otoczyła Was swoją opieką, by pierwszy ten konwent stał się zawiązkiem nowej Prowincji i nowego kierunku pracy".

Grudzień [ 19 ]

1 P - Pr[ofesor] Yamaki (jak zwykle) przyszedł i tęgo tłumaczył. - Z Rzymu otrzymałem dwa "Manuale" MI. - Jeden dałem ks. Yamaguchi [ 20 ].

2 W - Biskup kaplicy odmówił. - Zaczęliśmy wieczorem rekolekcje 5-dniowe.

3 Ś - Umarł o. Alfons [ 21 ].

4 C - Sato Shigeo z Urakami prosi o przyjęcie.

5 Pi - Przyszło pozwolenie na drukarnię z policji.

6 8 - Tanizaki też pomaga.

7 N - Telegrami "Alfons chwalebnie umarł, wszystko dawnym trybem Florian". - Yamaki po pracy na kazanie do metodystów.

8 P - Msza św. radosna za duszę o. Alfonsa śpiewana w kaplicy. Bracia pieśni. - Z prof[esorem] Yamaki chodziłem za placem, i znaleźliśmy wąwóz. - Yam[aki] skończył teologię metodystów, ale pastorem być nie chce. - Katolik z Urakami zaprasza na obchód 60. rocznicy [ 22 ] prześladowania. - List od o. Metodego [ 23 ].

10 Ś - Amaki Kunikiko cały czas pomaga i je z zawiązku [ 24 ]. Profesor Yamaki: "Ja nie jestem jeszcze nawrócony na katolicyzm, ale mniemam, że jestem członkiem rodziny św. Franciszka w moim uczuciu".

12 Pi - Shigeo wstępuje do Zakonu.

14 P - W Urakami uroczystość 60-lecia.

15 N - Br. Mieczysław poszedł do szpitala na operację na ślepą kiszkę.

19 Pi - Prof[esor] Yamaki mówił, że przyszedł czas, by został katolikiem.

20 S - Egzaminy. List o. Seweryna [ 25 ] o zamord[owaniu] o. Soggiu [ 26 ]. Z banku 577 jenów 57 senów.

22 P - List o śmierci o. Alfonsa. - Prof[esor] Yamaki czyta, co o nas napisali od Nishidy Tenko.

23 W - List od N[ajprzewielebniejszego] O. Prow[incjała], że może trzeba powrócić.

24 Ś - Wig[ilia]. Służyłem za diak[ona] ad thronum.

25 C - Boże Narodzenie. Kom[unia] św. br. Mieczysławowi g[odzina] 7; potem 3 Msze - chłopiec mały Japończyk oświadczył, [że] katolikiem chce zostać [ 27 ].

[ 2 ] Zob. Pisma, 232 przyp. 2.

[ 3 ] O. Florian Koziura.

[ 4 ] O. Witalis Jaśkiewicz.

[ 5 ] O. Kornel Czupryk.

[ 6 ] O. Domenico Tavani.

[ 7 ] Wyraz nieczytelny.

[ 8 ] Poniżej wklejona fotografia przedstawiająca uczestników kapituły prowincjalnej w 1930 r.

[ 9 ] "Mugenzai no Seibo no Kishi" - tak w języku japońskim brzmi tytuł "Rycerza Niepokalanej".

[ 10 ] Bpa Yanuario Hayasaki.

[ 11 ] Poniżej pięć wklejonych fotografii, przedstawiających kolejno: 1) Świętego z braćmi (razem 7 osób) na tle krajobrazu japońskiego - góry Hikosan - na terenie przyszłego Niepokalanowa japońskiego; 2) sw. Maksymiliana przy biurku redakcyjnym; 3) braci Zenona, Hilarego i Seweryna w drukarni; 4) br. Zenona przy obsłudze noża introligatorskiego; 5) br. Zenona gotującego obiad dla misjonarzy.

[ 12 ] Zob. Pisma, 219, przyp. 5.

[ 13 ] W oryginale nazwisko Tagita Koya wpisane jest znakami japońskimi kanji.

[ 14 ] Francisko Yamaki Toshio.

[ 15 ] Następują odciski trzech pieczęci. Pierwsza, wyryta alfabetem łacińskim, zawiera tekst: Administration|"Mugenzai no Seibo no Kishi" | $2ensnudo, Oura,|Nagasaki,|Asia. - Druga pieczęć wykonana znakami japońskimi: Kanri|"Mugenzai no Seibo no Kishi" | $2agasaki-shi,|Minamiyamate-machi nr 10. - Trzecia pieczęć, wykonana w ten sposób jak druga: Nagasaki-shi, Minamiyamate-machi nr 10|"Mugenzai no Seibo no Kishi" hakkosho | Furikaiekuti Fukuoka nr 2304. - Przy trzeciej pieczęci dopisek św. Maksymiliana: "Najnowsza pieczęć z podaniem numeru konta, dziś przyniesiona".

Znaczenie wyrazów japońskich: "kanri" - administracja; "hakkosho" - wydawnictwo.

[ 16 ] "Umai" po jap.: dobry.

[ 17 ] Tzn. "i innych pism oraz obrazków (ilustracji) ze względu na wydawnictwo".

[ 18 ] O. Kornel Czupryk. - Prowincja taka rzeczywiście powstała na mocy uchwały Definitorium Zakonu OO. Franciszkanów z lipca 1969 r.

[ 19 ] Przez zapomnienie św. Maksymilian podał dwie relacje z pierwszych dni grudnia, które redakcja złączyła w jedną całość. Podajemy tekst obu relacji przed scaleniem.

Relacja pierwsza:

Grudzień

1 P - Profesor Yamaki (jak zwykle) przyszedł i tęgo tłumaczył. - Z Rzymu otrzymałem dwa "Manuale" MI. - Jeden dałem ks. Yamaguchi.

2 W - Zaczęliśmy wieczorem rekolekcje 5-dniowe.

4 C - Podał się do klasztoru chłopak z Urakami.

5 Pi - Przyszło pozwolenie na drukarnię z policji.

Relacja druga:

Grudzień

2 N - Biskup kaplicy odmówił - rekolekcje.

3 Ś - Umarł O. Alfons.

4 C - Sato Shiego z Urakami prosi o przyjęcie.

Od dnia 6 XII następuje tylko jeden ciąg pamiętnika.

[ 20 ] Ostatnie zdanie stanowi podpis pod zdjęciem - powyżej wklejona fotografia przedstawiająca seminarzystów z Nagasaki.

[ 21 ] Zdanie dopisane później, po otrzymaniu wiadomości, tj. ok. 7 XII 1930.

[ 22 ] Ostatnie prześladowanie religii katolickiej w Japonii miało miejsce w 1870 r. Gdy 14 XII 1930 parafia Urakami obchodziła dnia rocznicę deportacji katolików w roku 1870, żyło jeszcze 420 deportowanych, z których najstarszy, Komatsu Suma, kończył 97 lat.

Dzieje katolicyzmu w Nagasaki omawia o. Józef Krzyszkowski TJ w art. pt. Nagasaki, "Misje Katolickie" 47 (1927) 531-540. Zob. też "Misje Katolickie" 51 (1931) 139.

[ 23 ] O. Metodego Rejentowicza.

[ 24 ] Tj. z przyniesionych ze sobą zapasów.

[ 25 ] O. Seweryna Jagielskiego.

[ 26 ] O. Giovanni Soggiu, franciszkanin, prefekt apostolski misji Hinganfu (prowincja Szensi w Chinach) został zamordowany przez bandytów 10 XI 1930 - zob. "Comm. Ord." 27 (1930) 426, 28 (1931) 25-27, 71-72, 105-107.

[ 27 ] Poniżej wklejona fotografia matki św. Maksymiliana, Marii Kolbe, na tle ołtarzyka domowego.