868D

[Pamiętnik D 1931 (styczeń-czerwiec)]

Oryg.: rkps, Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. - Fotokop.: AN.

W wydaniu 2007-2008 Pism, w części II, numery 868A do 868U są pod jednym numerem 868, pt. "Pamiętnik 14 I 1930 - 30 IX 1933".

[W Japonii 15 I - 20 VI 1931]

1931

[Styczeń]

15 C - Był Yamaki. Przyszedł numer "Wieści z Prowincjałatu" [ 84 ] i 4 rubrycele.

16 Pi - Po południu znowu za placem oglądać. Za 8500 [jenów] dobry, tylko droga słaba, ale tańszy. I u br. Mieczysława o Niepokalanowie.

(Brak czasu)

Luty

7 S - Otrzymujemy ryczałt.

11 Ś - Decyzja co do placu (zasadniczo) [ 85 ].

12 C - Warunki na piśmie co do placu wobec ks. Umeki.

13 Pi - Wysłałem tezy do rektora. - Koniec wykładów, jutro powtórka.

Marzec

7 S - Obłóczyny Saio Shigeo, imię Marian.

10 W - Ostatnie orientacje - zadatek dany. Yamaki i Harama Ben-ichi.

Kwiecień

11 S - Bracia klerycy; Damian [ 86 ] i Ludwik [ 87 ] pojechali do Tokio na teologię. Przyszedł drugi numer "Wieści".

14 W - Telegram sugu koi [ 88 ].

15 Ś - O. Metody wyjeżdża do Tokio zobaczyć, co jest za przyczyna takiego telegramu. - Drzewo budowlane przychodzi.

16 C - Przyszedł Kaneko, Uraoka i Fukahori w sprawie planów. Uznał i Kaneko (budowniczy), że br. Zenona plan jest i tani i dobry. Cześć Niepokalanej, bo zanosiło się na nieporozumienie. - Robota dla budowy trwa; br. Zeno i br. Romuald [ 89 ] stale pracują. Br. Aleksy [ 90 ] i br. Zygmunt też przez czas jakiś.

17 Pi - O czwartej rano zmarł ksiądz w "Kaisei", marianista. - Pod noc obliczenia budowy.

18 S - Pogrzeb ks. Waltera (karawan pogański). - Trudności w Kencho [ 91 ] z pozwoleniem na budowę; trzeba planu orientacyjnego. - Hirata Toraemon [ 92 ], który zrobi plany do Hongochi. Równają teren - z powrotem za 5 jenów będzie. Dwaj pracownicy, chłopiec planiarza, Yamaki. - Przyszły listy z Niepokalanowa i od o. Peregryna [ 93 ].

19 N - Z Miyaharą na placu.

20 P - Plany dane do zrobienia. Pod deszczem wymiary. 20 jenów.

21 W - Z urzędnikiem z Kencho pod silnym deszczem na plac samochodem i tam pozwolenie ustne.

25 S - Cieśli oddana cała robota. - .Równanie placu nieodpowiednie. - U ks. biskupa (papier z Congreg[atio de] Prop[aganda] Fide i kaplica) - ks. Matsukawa.

26 N - Ks. Urakawa (podziękowania), bo z buddyzmu nawrócenia [ 94 ] - Prof[esor] Yamaki: co do uzdrowień, robią też i buddyści dla pieniędzy.

Maj

1 Pi - Okręt niemiecki w porcie. - Wieczorem brak światła. Na [...] [ 95 ].

2 S - Rekol[ekcje] miesięczne.

3 N - 20 przesyła Niepokalanów - podział niedzieli.

7 C - Napad na cieśli, aresztowanie pięciu.

8 Pi - Pod deszczem, robota na placu br. Zeno i br. Romuald. Wieczór wysyłka.

9 S - Pracujemy wszyscy w Mugenzai no Sono do późna. Obiad w sitowiu.

10 N - Deszcz i w poniedziałek 11 V też; br. Zeno robi zera, ale źle się czuje z powodu wysilenia przy pracy [nad urządzeniem] spadku wody.

12 W - Pogoda rano, jeden cieśla i dachownicy, po południu tylko trzech.

13 S - Niepokalana sprawiła, że przyszło cieśli aż trzynastu i zaraz porobili wszystko. Wieczorem robota przy zerach. Wszystko wieczorem zdanie cieśli Yamasaki, który przyniósł ofiarę 5 1/2 jenów.

17 N - Do Mijadzaki i Kagosimy. - Tymczasem przenosiny do Mugenzai no Sono.

29 Pi - Plac zapłacono.

31 N - Biskup przyjechał i pozwolił na Przenajś[więtszy] Sakrament.

Czerwiec

13 S - Przyjazd del[egata] ap[ostolskiego] Mooney [ 96 ]. - Na stacji; błogosławieństwo - kolacja i rekreacja: o kryzysie ameryk[ańskim]. - Przyjechał br. Damian.

15 P - Delegat apostolski ostro wymawiał, że nieprawnie tu jesteśmy, alem mu wytłumaczył. Trudność, że nie ma papieru z Propagandy.

13 Pi - Okt[awa] Przen[ajświętszego] Serca P. Jezusa - list z Szanghaju, od Kanclerza i obietnica maszyny drukarskiej dla Niepokalanej. - Biskup łagodniej. Radzi mówić brewiarz.

20 S - List N. O. Peregryna, że z Propagandy było pozwolenie na piśmie. - Uraoka obiecuje zaraz załatwić sprawę motoru. - Koniec powtórki w szkole w Ourze.

Oktawa Przen[ajświętszego] Serca NMP [ 97 ].

[ 84 ] "Wieści z Prowincjałatu", ukazujące się później pod nazwą "Wiadomości z Prowincji OO. Franciszkanów w Polsce" - zob. Pisma, 277 przyp. 3.

[ 85 ] Plac (4 ha) za cenę 6800 jenów zakupiono na przedmieściu Nagasaki w dzielnicy Hongochi, u stóp góry Hikosan. Zbudowano na nim klasztor-wydawnictwo, który nazwano Mugenzai no Sono, czyli Ogród Niepokalanej - zob. Pisma, 293, 296 i 301; por. też art. o. Kornela Czupryka pt. Mugenzai no Sono, gdzie jest podana kronika misji franciszkańskiej w Japonii od założenia do 1933 r. Artykuł zamieściły "Wiad. z Prow." 4 (1934) 17-21.

[ 86 ] Br. Damian Eberl.

[ 87 ] Br. Ludwik Kuszel.

[ 88 ] "Sugu koi" - po jap.: natychmiast przyjechać.

[ 89 ] Br. Romuald Mroziński.

[ 90 ] Br. Aleksy Tabaka.

[ 91 ] Urzędzie prefektury.

[ 92 ] Nazwisko napisane znakami japońskimi.

[ 93 ] O. Peregryna Haczeli.

[ 94 ] Lekcja wyrazu niepewna.

[ 95 ] Jeden wyraz nieczytelny; może: Na uroc[zystości]?

[ 96 ] Abpa Edwarda Mooneya, delegata apostolskiego z Tokio.

[ 97 ] Święto Purissimi Cordis Mariae (Najczystszego Serca Maryi) w 1931 r. obchodzone było 13 VI (następnego dnia po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa). Dzień oktawy tegoż święta maryjnego przypadał 20 VI.