868H

[Pamiętnik H 1932 (lipiec, 4-21)]

Oryg.: rkps, Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. - Fotokop.: AN.

W wydaniu 2007-2008 Pism, w części II, numery 868A do 868U są pod jednym numerem 868, pt. "Pamiętnik 14 I 1930 - 30 IX 1933".

[W Japonii 4-21 VII 1932]

Lipiec

4 P - Wsiadłem do okrętu "Angkor", by zajechać do Szanghaju, a tam przesiąść się na "rapid-expreas" do Nagasaki. - W Kolombo serdecznie przyjmował p. Roszkowski, (Nihon Tea) Restaurant. Na drogę babkę i ananasy.

5 W - Msza św. o [godzinie] 5.30 w kabinie, gorąco ogromnie - słabość - rozmowa o religii i jej oddźwięku na pokładzie.

8 Pi - Msz św. na ołtarzu okrętowym. - Cisza na morzu, bo wczoraj minęliśmy cypel Sumatry, więc już nie ma "musonu". wiatru. Można też już otworzyć okno kajuty; więc będzie trochę powietrza. Dotąd niemożliwe było spanie w kajucie, więc na leżaku trzeba było noc przemęczyć.

10 N - O [godzinie] 7.30 Msza św. w Sali Muzyki I kl[asy] - około dziewiątej Singapur. - Serdeczne przyjęcie u OO. Przen[ajświętszego] Serca P[ana] Jezusa. Obiad, przespanie się. - O piątej okręt ruszył.

11 P - Rano gorąco na morzu. Dwóch chłopców służy do Mszy.

12 W - Na Mszy św. rano więcej osób: chłopcy i matka? - Ukazują się około ósmej rano góry. - Chłopcy budzą kolegę na Mszę św. - Chińczyk seminarzysta zakrystianem. - Chłopiec ministrant. - Pod wieczór mieliśmy dostać się do Sajgonu, ale z powodu odpływu morza, głębokość była za mała i czekaliśmy na kotwicy na morzu i potem u wstępu do rzeki aż do rana.

13 Ś - Msza św. rano na okręcie, po czym dojeżdżanie - kłopoty paszportowe. Z powodu braku wizy francuskiej (?) byliby mnie nie puścili do miasta, ale ojciec z prokury zaręczył i "nieoficjalnie" dostałem się do miasta. - Na okręcie za gorąco na spanie, no i Msza św. [ 128 ] - Ojciec z [Société des] Miss[ions] Etrang[ères] który wyszedł po mnie, przywiózł mnie aucikiem, którym sam kierował, do prokury.

W prokurze wzorowy porządek, by czasu nie zmarnować. Pokazał mi, co trzeba, usunął się i można się było zabrać do roboty. - W katedrze rozmyślanie i zwiedzanie nieco życia ulicy Sajgonu. - Nauczyciel w parafii Chrystusa Króla mówi, że OO. Redemptoryści założyli już jeden klasztor w tej diecezji (sajgońskiej) i w samym Sajgonie założyć chcą. - Jutro narodowe święto francuskie. Pełno chorągiewek dekoracyjnych.

14 C - Święto nar[odowe]j franc[uskie] wzięcia Bastylii. - Msza św. w prokurze. Nic się nie płaci, bo Stolica Apostolska (Propaganda) na to łoży.

15 Pi - Rano nie wyszedłem nigdzie, bo słabo. - Marzenia na werandzie o Niepokalanowie światowym. - Niech Niepokalana wszystkim pokieruje. - Niepokalanów japoński, indyjski i chiński obok polskiego, 10 ojców. Adres prokury: Miss[ions] Étrangeres, Saigon, Rue Colombiere 4. Telegr[aficzny adres]: Ad Exteros - Saigon. - Wieczorem po kolacji o ósmej autem, którym powoził sam jeden z ojców, do okrętu.

16 S - Msza św. na statku.

17 M i 18 P - Msza św. na statku. Wciskający się smutek, by znowu jakichś trudności nie wymyślili. Lecz - nie wolno się smucić. Uspokoiłem się więcej.

19 W - Hongkong. Rano wcześniej dojeżdżaliśmy, więc nie odprawiłem Mszy św. na okręcie, by odprawić lepiej na lądzie. Tymczasem statek długo lądował (do dziewiątej), a w prokurze powiedziano mi, że za późno... i musiałem bez Mszy św. siąść do śniadania z tym postanowieniem, że nie będę w przyszłości liczył na odprawienie Mszy św. w prokurze. Przykro, ale niech się dzieje Wola Niepokalanej. - Potem do o. Wieczorka [ 129 ], wypiłem wody i kawy, bo w prokurze tylko zimne piwo. I jeszcze na nią kawa, co pomogło na zatrzymany żołądek. - Na obiad do prokury. - Spotkałem tam profesora z Seminarium Duchownego] w Tokio. - Po obiedzie zaraz do portu i z ks. Wieczorkiem do Polaków. - Pobrałem ich adresy, by wysłać im "Rycerza". - Po czym na statek z ks. Wieczorkiem. - Wyjazd "Feliksa Russeau". - Prosi ks. Wieczorek, by napisać na Boże Narodzenie. U nich po 10 latach można prosić o wyjazd na jakiś czas do Ojczyzny.

20 Ś - Rozmowa zdaje się o mnie, podczas drzemki poobiedniej.

21 C - Noce wciąż na leżaku krótkim. Zmęczenie, i zdrowie kuleje. - Msza św. na okręcie. Wypis formularzy. Pewien panicz dopomógł. - Niech mu Niepokalana wynagrodzi.

[ 128 ] W stosunku do oryginału dla uwydatnienia chronologii faktów kolejność trzech pierwszych zdań została zmieniona.

[ 129 ] Ks. Teodor Wieczorek SDB - zob. Pisma, 385, 386, 453 i 593g.