868M

[Pamiętnik M 1933 (styczeń-marzec)]

Oryg.: ms, Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. - Fotokop.: AN.

W wydaniu 2007-2008 Pism, w części II, numery 868A do 868U są pod jednym numerem 868, pt. "Pamiętnik 14 I 1930 - 30 IX 1933".

[W Japonii 11 I - 25 III 1933]

1933

Styczeń

11 Ś - O. Konstanty obiecał współpracować. - Cześć Niepokalanej [ 169 ].

Luty

5 N - Odwiedziny góry Męczenników [ 170 ], potem w Nakamachi błog[osławieństwo] Najśw[iętszym] Sakramentem.

6 P - Przyszła maszyna drukarska. - Cześć Niepokalanej.

7 W - Skończony montaż maszyny druk[arskiej] - zamówiona falcówka.

10 Pi - Przyjechał aspirant Koshiba Taro. - Cześć Mamusi. Ładny list księdza Yamanaki [ 171 ].

12 N - Dysputa z "uczonym" o religii. - Ishizu wyproszony.

Marzec

5 N - Br. Marian złożył śluby czasowe. Montowanie falcówki przywiezionej we środę.

11 S - Amaki wstąpił do Zakonu, wieczorem przyjęty. - Cześć Niepokalanej.

17 Pi - Przyszło pismo "Milizia di Maria Immacolata" [ 172 ]. - Cześć Niepokalanej. Indult br. Mariana.

25 S - Radosny obchód święta Zwiastowania N[ajświętszej] Maryi P[anny]. Decyzja, że pojadę [ 173 ] okrętem włoskim "Conte Rosso". Telegram do Niepokalanowa: "Maryja, powiadomić Prowincjała, wyjeżdżam siódmego okrętem". List do N[ajprzewielebniejszego] O[jca] Generała [ 174 ] i N[ajprzewielebniejszego] O[jca] Prow[incjała] [ 175 ] w sprawie "licentiam" petendi Romam [ 176 ].

[ 169 ] Poniżej wklejona fotografia przedstawiająca czterech bonzów japońskich z dzieckiem.

[ 170 ] Góra Tateyama koło Nagasaki, gdzie 5 II 1597 poniosło śmierć męczeńską za wiarę 26 chrześcijan - zob. Pisma, 219, przyp. 5. Corocznie w dniu męczeństwa odbywa się na tej górze uroczyste nabożeństwo, w którym uczestniczą również misjonarze franciszkańscy.

[ 171 ] Nazwisko Yamanaka napisane w oryginale znakami japońskimi.

[ 172 ] "La Milizia di Maria Immacolata" - zob. Pisma, 373, przyp. 3.

[ 173 ] Św. Maksymilian jechał na kapitułę prowincjalną do Polski.

[ 174 ] O. Domenico Tavaniego.

[ 175 ] O. Kornela Czupryka.

[ 176 ] W sprawie pozwolenia na przybycie do Rzymu. Pozwolenie wymagane przez ustawy zakonne - zob. Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych świętego Ojca Franciszka (OO. Franciszkanów), Niepokalanów 1937, nr 344.