868S

[Pamiętnik S 1933 (kwiecień)]

Oryg.: ms, Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. - Fotokop.: AN.

W wydaniu 2007-2008 Pism, w części II, numery 868A do 868U są pod jednym numerem 868, pt. "Pamiętnik 14 I 1930 - 30 IX 1933".

[Bombaj - Suez, 24-26 IV 1933]

Maryja

Bombaj,
24 IV 1933

[24 P] - Rano o godz[inie] 7 dojechaliśmy do Bombaju. Wyszedłem do miasta, by kupić "Directorium" [ 194 ] na Indie. Ale u Jezuitów nie znaleźliśmy. Poszedłem z o. dominikaninem i salezjaninem. O. dominikanin naciskał, by oglądać miasto i mimo zastrzeżeń, że taksiarz nie wiezie nas wprost do Salezjanów, powiedział, że on zapłaci. Widząc, że niespokojny trochę, dałem spokój. Skończyło się jednak na tym, że aż 7 rupii wyłożyłem - wszystko, co miałem - podczas gdy on zapłacił 9. Że tak dałem się wciągnąć na wydatek, odmówiłem sobie cząstkę różańca.

Maryja

Morze pomiędzy Bombajem a Suezem,
25 IV 1933

[25 W] - Szczegółów wiele, ale dla sprawy Niepokalanej niepotrzebne, więc pomijam.

Maryja

26 IV [1933]

[26 Ś] - Dzień pogodny. - Wczoraj spotkanie z "Conte Verde" z trąbieniami, wystrzałami i figurami na wodzie [ 195 ] z powodu obecności ministra conte Ciano na naszym statku. - O Maryja.

Nasz Zakon

Myślałem, jaki jest cel naszego Zakonu. Z Reguły (i Konstytucji) wynika, że celem jest i modlitwa, i umartwienie (post), i kazania, i to przebiegając różne miejscowości (misje wewnętrzne) i (kto chce) idąc w kraje niewiernych, tj. misje. - Życie wedle Ewangelii, rad ewangelicznych i opowiadanie Ewangelii po świecie, czyli naśladowanie Pana Jezusa i w życiu ukrytym, i czynnym.

A szczególny nasz charakter: ubóstwo [ 196 ], nic nie posiadać. Ale czy nie używać wszelkich środków?

A sprawa pieniędzy? Na pewno św. O. Franciszek [ 197 ] nie miał zamiaru poprawiać P[ana] Jezusa, ale raczej jak najdoskonalej Go naśladować. - A Pan Jezus przyjmował ofiary (choć Judasz źle skończył jako prokurator) i Apostołowie kupowali żywność i podatek zapłacili. - Co zrobić w naszych czasach? Co by dziś nakazał św. Franciszek? Czyby zabraniał pieniędzy i stąd nowszych środków? Czyby może wszelkich środków użył i poczty, i druku, i radia, i innych? - A może dałoby się wyrzec pieniędzy, a używać wszelkich środków głoszenia Słowa Bożego? - Nie wiem. Maryjo Niepokalana, jak lepiej? Czyś Ty używała pieniędzy? Zdaje się, że tak, jeżeli P[an] Jezus też używał. - Nie pozwól, byśmy ich źle używali, ale jak Ty. Tyś używała dla Jezusa, a my dla Ciebie, a przez Cię dla Jezusa. - Następnie nie przyjmujemy jako nagrodę za pracę, lecz jako ofiarę. - "Pro mercede laboris", corporis necessaria praeter denarios vel pecunias [ 198 ]. - A więc nie pracownie zakładać, ale głosić Ewangelię, przyjmować ofiary, pracować, przyjmować potrzebne rzeczy do życia [ 199 ].

(Teren się nie zużywa, ale maszyna się zużywa, więc jest kapitał tylko narzędziem, i człowiek, zakonnik - cześć Niepokalanej - się zużywa).

Nic [ 200 ] nie posiadać, ani pojedynczo, ani zbiorowo. - Kto posiadaczem? Dobrodzieje, biskupi. My tylko używamy dla celu określonego, dla sprawy Niepokalanej.

- Przez Niepokalaną [ 201 ] (duch MI) jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach prosząc, by Ona sama raczyła kierować wszystkim dowolnie [ 202 ]. Wtedy najwięcej i najprędzej zrobimy, tj. najskuteczniej, najszerzej Ewangelię ogłosimy. - Niech Ona przez nas i w nas głosi, niech życie nasze swym uczyni, niech sama żyje w nas. Wtedy najdoskonalej będziemy żyć wedle Ewangelii, bo Ona będzie żyć nami. I najdoskonalej będziemy matką dusz wedle Ewangelii, bo Ona będzie Matką tych dusz w nas i przez nas. - Oto najpewniejszy i najłatwiejszy sposób udoskonalenia naszego pod każdym względem. - I udoskonalenia też innych. - Ale Ona chce, by sprawa ta od nas wyszła. - By Zakon św. O. Franciszka (zjednoczony) to uczynił na całym świecie. Cześć Niepokalanej za wszystko.

Rzeczywiście 7 wieków to pierwsza wstępna karta historii naszej. Obecnie odwraca się następna, samej już treści, walk o dusze dla Niepokalanej. O Niepokalana, Niepokalana, Niepokalana, Niepokalana, jak słodkie, drogie sercu dziecka jest Twe Imię święte, jak mile brzmi Ono w duszy, co za przepiękna melodia. - Świat jeszcze Cię nie zna. Wielu tylko bardzo powierzchownie zna Ciebie. - Dozwól nam chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza. I daj nam moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

[ 194 ] Directorium - urzędowy wykaz placówek kościelnych na terenie diecezji (względnie kraju), personelu itp.; tyle co rocznik kościelny.

[ 195 ] Obok maleńki szkic, może wspomnianych figur na wodzie.

[ 196 ] W oryginale wyraz "ubóstwo" podkreślony dwukrotnie.

[ 197 ] "Zakazuję surowo wszystkim braciom przyjmować w jakimkolwiek wypadku, osobiście lub przez zastępców, monet lub pieniędzy" - Reguła św. Franciszka z Asyżu, rozdz. IV. Zob. Źródła franciszkańskie, Kraków 2005, 131.

[ 198 ] "Jako wynagrodzenie za pracę" mogą przyjmować rzeczy potrzebne do utrzymania siebie i innych braci, z wyjątkiem monet i pieniędzy - Reguła św. Franciszka z Asyżu, rozdz. V. Zob. tamże.

[ 199 ] Czterech ostatnich zdań brak na fotokopii, są natomiast w odpisie br. Alfonsa Stępniewskiego, dokonanym z oryginału w 1947 r.

[ 200 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 201 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 202 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.