868T

[Pamiętnik T 1933 (maj-czerwiec)]

Oryg.: ms, Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. - Fotokop.: AN.

W wydaniu 2007-2008 Pism, w części II, numery 868A do 868U są pod jednym numerem 868, pt. "Pamiętnik 14 I 1930 - 30 IX 1933".

Brindisi, 4 V 1933; Rzym, 27 V 1933; [Niepokalanów, 13 VI 1933]

[Maj]

Maryja

Brindisi,
4 V 1933

[4 C] - O godz[inie] 8.30 przyjazd. Telegram do Niepokalanowa "dużo modlitwy" (nie mają w spisie Teresin Soch[aczewski], ale tylko Teresin) i o. Terpinowi [ 203 ] do Wenecji. - Potem odprawa celna i na stację dorożką za 5 lir[ów]. - Dorożkarzowi Cudowne Medaliki dla całej rodziny, stąd zaraz serdeczność. Niepokalaną kochają. Również policjantowi i przy wyprzedaży biletów bileterowi. - Spotkanie z bernardynem grubym, głosem też grubym. - Trzeba czuwać nad otyłością w zakonie, by nie odstraszać ludzi. - Obiad w restauracji za 2,50 [lirów]. - Uprzednio przyszedł o. dominikanin i odjazd conte Ciano. - Bilet ze zniżką coś 70%, w każdym razie aż do Tarvisio zaledwie 71 lir[ów] plus 20 potem do zapłacenia w Rzymie. - O Niepokalana. - Dorożka 5 lir[ów]. Na statku sługom 1 dol[ar] plus 15 lir[ów].

MI

Wyjazd przez Foggia i Aversa. W Aversa czekanie w poczekalni około 4 godzin. Źle się czuję. - Czy [kupić] bilet drugiej klasy? Trzeba by od Brindisi. - Więc nie. - Czarny sen na ławie twardej. - Za kolację poprzednią płatek czekolady, chociaż to za 1 lira, i woda z pompy stacyjnej. - Nocleg na ławie (desce) z walizkami pod głową. O Niepokalana, dla Ciebie wszystko.

Jeszcze rozmowa z marynarzem i medalik dla niego. Tak samo innym dwom. O [godzinie] 3.29 pociąg do Rzymu, ale pełno śpiących, więc trochę trudniej, ale dzięki Niepokalanej mogłem znaleźć miejsce i zabrać się do pisania. - Wyrzuty, dlaczego nie wziąłem drugiej klasy. Dlaczego wyrzuty? Bo zacząłem czuć się gorzej. Coś na rozwolnienie się zanosiło. Wyrzuty też, że nie dobrałem się do placka, który wiozę z Japonii, ale czyby on mi nie zaszkodził na mój katar żołądka? Już moi towarzysze w pociągu widać mniej nieufnie odnoszą się do mnie, zwłaszcza, gdy zauważyli, że piszę, że sporo piszę. Niech Niepokalana sama wszystkim kieruje. Cześć Jej za wszystko na wieki.

Rzym,
[11 V 1933]

11 C - G[odzina] 10 rozmowa z klerykami Japończykami w Propagandzie. Mons. Rektor obiecuje fotografie. Klerycy może założą kółko MI, jeżeli Rektor pozwoli dla wspomagania "Rycerza". Nakashima 1 rok (mój uczeń). Zapalił się Fukachori z Urakami. - Spotkałem kleryka sprzed trzech lat.

Po południu tłumaczenie na maszynie w celi fr. Gabriele Salvati (vicepresidente [ 204 ] della Primaria M.I.) - Jeden z kleryków z Krucjaty dopomagał. - (Jedzenie poza godzinami w celi chorego na nogę...).

Wieczorem u Mons. Bondiniego. - Czytałem listy Japończyków. "Voi fate le cose a metà" [ 205 ]. "Trzeba było przynieść numery «Rycerza» i listy". - Zanadto na nerwach robię wszystko. Przy pomocy Niepokalanej się poprawię.

14 N - Rano o. Leo Veuthey z Fryburga, profesor filozofii w Propagandzie i [człowiek] nadnaturalny spotyka, pyta, gdzie idę. I tak zamiast do Kurii, poszedłem na beatyfikację Czcig[odnej] Sługi Bożej Gemmy Galgani. - Po drodze o misjach. Ma nadnaturalne pojęcia. Zgadza się napisać wrażenia z beatyfikcji do "Rycerza" japońskiego. Ja z innym biletem, więc rozstajemy się. Odczytanie dekretu, zasłona nagle spada i z obrazu przed bazyliką też, a w wielkim ołtarzu jaśnieje bł. Gemma Galgani w chwale. - Wychodzę podczas Credo, by zdążyć na dwunastą. Po drodze znów spotykam o. Leona. Spotkanie z o. Wojciechem Topolińskim, wyczekującym biskupa Okoniewskiego, który obiecał przyjechać na obiad. - Poglądy o. Leona w rozmowie z o. Wojciechem nadnaturalne co do posłuszeństwa. O. Wojciech[a] więcej naturalne. - Biskup Okoniewski pragnie poruszyć sprawę bł.? Jana Łobdowczyka. - Zaprasza do Chełmna mnie [ 206 ]. Fotografie z biskupem i bez.

Po południu do N[ajprzewielebniejszego] O. Generała [ 207 ] i z nim do baz[yliki] św. Piotra na beatyfikacyjne nabożeństwo wieczorne. Pełno ludzi. - Modlitwa. Powrót tramwajem do Dwunastu Apostołów, by wziąć teczkę i laskę, ale cela brata zamknięta. Od br. Eugeniusza [ 208 ] koronkę franciszkańską. Celka uboga i figura Niepokalanej. - Powracając spotykam o. Leona. Okazuje sam gotowość pracy dla "Rycerza" francuskiego. - Cześć Niepokalanej za wszystko. - Po kolacji [do] O. Mons. Bondiniego i na wyświetlenie obrazów litanii loretańskiej. Nie wszystkie obrazy odpowiednie. Przedtem całowanie relikwii, kałamarza bł. Gemmy Galgani. - O. Alfons Palatucci, prow[incjał] neapolitański [głosi] przedtem mowę o czystości.

15 P - Listy do N[ajprzewielebniejszego] O. Prow[incjała] [ 209 ], Niepokalanowa i Mugenzai no Sono. - Po południu rozmowa z N[ajprzewielebniejszym] O. Socjuszem [ 210 ]. - Wieczorem br. Eliasz Magrini z "Cruciata" [ 211 ] (3 rok teol[ogii]) przyszedł na wywiad o Mugenzai no Sono dla "Iuventus Apostolica" [ 212 ]. Na rekreacji rozmowa z nim.

16 W - Wizyta jubileuszowa [ 213 ] u S[anta] Maria Maggiore. Tramwaj C(ircolare) S(inistra). Idzie też na stację. A ze stacji C[ircolare] D(estra).

17 Ś - Rano w Agencji "Fides" [ 214 ] w Propagandzie: via Propaganda Fide 1a. (Sig[ismondo] Mallucci zajmuje się fotografiami). Korespondentem z Nagasaki ks. Cluskey [ 215 ] z Urakami. - Podczas rekreacji rozmowa z br. Illuminato Piro o MI: wyraża potrzebę ojca, który by się tym zajął. Po południu wizyta jubileuszowa u św. Pawła za murami [ 216 ] (tramwaj z Piazza Montanara). Potem rozmowa o MI z zastępcą prezesa MI br. Gabrielem Salvatim (rozwój, potrzeba ojca). Przybył też br. Eugeniusz Gielarek z obrazkami.

18 C - Fotografia u Japończyków, wizyta u św. Piotra. - Po południu "Lateranum".

19 Pi - [...] [ 217 ]

20 S - Wiza czechosł[owacka] i austriacka. - Po południu do "Winnicy" [ 218 ] z o. Leonem Veutheyem. O MI i o apostolstwie dla kapłanów. Objawienia penitentki. O postulacji - o Zakonie (brak ideału). O figurkę prosi.

21 N - Po południu u o. Ignudiego [ 219 ] w sprawie br. Antoniego Mansiego, o. Ant[oniego] Głowińskiego i Girolamo Biasiego. Po kolacji zlecenie prezesowi MI - prow[incjał] neapol[itański] [ 220 ] zrobi interrogatorium [ 221 ].

22 P - Słabo zdrowie. - U Mons. [ 222 ] na 100 a priori. Nie gen. ani szczeg. zrobić "Rycerza" 2 000 000 dla każdego. - Nie trapić się. Modlić się o nawrócenia.

23 W - W południe na uroczystym obiedzie w Winnicy (rektor o. Bonawentura Mansi), o [godzinie] 3.30 konferencja misyjna, a o szóstej przyjęcie 20 do MI i błog[osławieństwo] Przen[ajświętszym] Sakramentem; obiecałem im pisywać. - Proszą o "Komunikat". Też [studiujący w] Kolegium. - Skarbiec duchowy obfity.

Maryja

Rzym,
na stacji w pociągu,
27 V 1933

[27 S] - Rano o 4.15 wstanie. Msza św. wcześniej. Służy kleryk przed piątą. Potem po zimnym śniadaniu przychodzi o. Leon Veuthey po figurkę, bom mu obiecał pierwszego razu. T[en] Pater ma też 25 lir[ów]. Z tego 18 na fotografie i na wysyłkę książek. Następnie sam walizkę na stację tramwajem C[ircolare] S[inistra]. Konduktorowi medalik. Na stacji linia 4 na Padwę, Wenecję, wagon polski Roma - Warszawa z klasami trzecią i drugą. Cześć Niepokalanej. Co za niespodzianka miła. To Ona tak dogadza. - Dziś wyznaczone przygotowanie na śmierć. (Śpiewać).

Wieczorem po piątej w Padwie. - Przyjazd o. Morattiego [ 223 ]: o niezgodach w sprawie "Rycerza". Lepiej jeden narodowy. - O. eks-generał [ 224 ] pozdrawia.

28 N - O 4.30 Msza św. i wyjazd; 40,50 [lirów] dopłata do drugiej kl[asy], bo nie było trzeciej.

Polska

Czerwiec

[Niepokalanów, 13 VI 1933]

13 W - Niepokalanów. Rano [wróciliśmy] z o. Justynem [ 225 ] z Gniezna i Poznania, gdzie dostaliśmy ofiar przeszło 1000 zł.

Matka w Poznaniu prosi, by wpaść do córki, żony dra Ryoichiro Mizoe - Rechtsanwalt [ 226 ] (Bureau: Osaka Nishiku Tosabori dori 3 chome 20. Tel[efon] Tosabori 1392). Wohnung [ 227 ]: Shukugawa direkt an der [ 228 ] Kokudo. Morigu 665 (tel[efon] Nishinomiya 112).

25 N - Wyjazd do Poznania z odczytem misyjnym [ 229 ] o godz[inie] 6.40.

[ 203 ] Ks. Alessandro Terpinowi SDB.

[ 204 ] Zastępcy prezesa prymarii MI.

[ 205 ] Wykonujecie połowę roboty.

[ 206 ] Zob. Pisma, 456, 481 i 482.

[ 207 ] O. Domenico Tavaniego.

[ 208 ] Br. Eugeniusza Gielarka.

[ 209 ] O. Kornela Czupryka.

[ 210 ] O. Peregrynem Haczelą.

[ 211 ] Tj. z Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej - zob. Pisma, 107, przyp. 16.

[ 212 ] "Iuventus Apostolica" - pismo wewnętrzne kleryków należących do Franciszkańskiej Krucjaty Misyjnej.

[ 213 ] Nawiedzenia kościołów w Rzymie w 1933 r. w celu zyskania odpustu zupełnego.

[ 214 ] Agencja "Fides" - zob. Pisma, 522, przyp. 6.

[ 215 ] Ks. Jacob McCluskey.

[ 216 ] W kościele św. Pawła za murami. Pomyłkowy powtórny zapis pod datą 17 V "Wizyta S[an] Paolo fuori le mura" - opuszczono.

[ 217 ] Nie wypełnione.

[ 218 ] "Winnica" - zob. Pisma, 869, I, notatka z 31 I 1937.

[ 219 ] O. Stefano Ignudi był rektorem Kolegium w czasie, gdy św. Maksymilian przebywał tam podczas rzymskich studiów.

[ 220 ] O. Antonio Palatucci.

[ 221 ] Ankietę.

[ 222 ] Tj. u bpa Bondiniego. Następują wskazówki na tematy duchowe i zachęty do pracy apostolskiej, pisane skrótami i hasłami znanymi tylko Autorowi.

[ 223 ] O. Paolo Morattiego.

[ 224 ] O. Alfons Orlich (Orlini).

[ 225 ] O. Justynem Nazimem.

[ 226 ] Radcy prawnego.

[ 227 ] Mieszkanie.

[ 228 ] W kierunku na...

[ 229 ] Zob. art. o. Justyna Nazima Trochę wrażeń z wypadów z odczytami misyjnymi o. Maksymiliana, "Wiad. z Prow." 3 (1933) 78-88.