864G

[Notatki z medytacji 1917-1921 G]

Oryg.: rkps AN. Dwadzieścia pięć kart dwustr. zapis. plus napis na okładce. Oprócz pierwszej karty, wszystkie następne mają po dwa łamy.

Uwaga: W wersji papierowej Pism, "[Notatki z medytacji 1917-1921]" są pod jednym numerem 864. Podział na części A, B, C itd. pochodzi od Redakcji; podobnie w nr. 865-869.

[Rzym, kwiecień - czerwiec 1919]

[MEDYTACJE]

[1919]

Kwiecień

1 W - Miłość bez granic ku Temu, co cię bez granic umiłował.

2 Ś - Nie szukaj sławy. (M) Oddaj się Niepokalanej.

3 C - (M) Posłuszeństwo, ofiara.

4 Pi - Życie ukryte, skupione.

6 N - Czyń, co czynisz.

7 P - Czym więcej będziesz gorącym, tym większy znajdziesz pokój i łatwość w postępie.

8 W - (M) Czuwaj nad sobą. Czyń, co czynisz.

Ś S - "Maryja".

11 Pi - (M) "Maryja".

12 S - "Skupienie, oddanie się.

13 N - (M) Pokój.

14 P - (M) Daj się prowadzić.

15 W - Jezu, miłosierdzia; Ona wszystkie sprawy załatwia.

16 Ś - Pan Jezus cierpi w milczeniu.

17 C - Całą ufność połóż w Sercu P. Jezusa przez Niepokalaną. "Miłość nie jest miłowana" [ 93 ].

18 Pi - (Wielki Piątek). Posłuszeństwo, skupienie, Komunia duchowna], Bóg mój i moje wszystko [ 94 ].

20 N - Wielkanoc. Czegóż się troszczysz?

21 P - Pokój w zaparciu się siebie.

22 W - O ile cierpisz dla P. Jezusa, o tyle będziesz miał chwałę w niebie.

23 Ś - (M) Dokładnie oznacz postanowienie z medytacji.

24 C - (K[onferencja] d[uchowna]). Pokora przyciąga łaski Boże. P. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje [Jk 4,6; 1 P 5,5].

25 Pi - Św. Marek. - Cierpienie.

28 P - (M) Skupienie, Msza św.

29 W - (M) Maryja.

Maj

1 C - Pokora.

5 P - Miłość jest źródłem siły i stałości. - Dozwól się prowadzić.

6 W - Najlepszym sposobem do nawrócenia (uświęcenia) grzeszników jest pobudzanie ich do nabożeństwa do N[ajświętszej] Maryi Panny. Porównanie (hak; pokarm na ryby).

7 Ś - Św. Teresa świadczy, że nigdy nie prosiła na próżno św. Józefa [ 95 ]. - Samotność.

8 C - Relinque omnia et invenies omnia [ 96 ].

9 Pi - Wszystko dobrze.

10 S - Staraj się pociągnąć innych do miłości Niepokalanej.

11 N - Czyń, ile i o ile możesz, ufając Jej. - Św. Józefie, módl się za mną.

13 W - Zaufaj bez granic.

14 Ś - Czas krótki, niepewny, świętość daleka. - Czyń, co czynisz.

15 C - Szanuj P. Jezusa w braciach. - Nie mów, co może ci honor przynieść.

16 Pi - Uświęcenie przez wielkie i małe czynności. Miarą świętości jest miłość, Wola Boża.

17 S - Uważaj we wszystkim Niepokalaną za Matuchnę; o nic się więc nie troszcz, prócz Niej.

18 N - Duch Przenajświętszy] daje ciągle każdemu dobre natchnienia.

19 P - Wieczność, wzgląd ludzki.

20 W - In patientia vestra possidebitis animas vestras [ 97 ] [Łk 21,19].

22 C - Sedes sapientiae, ora pro nobis [ 98 ].

23 Pi - Cd. Modlitwa. Gemma [ 99 ].

24 S - "Auxilium christianorum" [ 100 ] przeciwko herezji i wrogom Kościoła Katolickiego].

25 N - (M) Bez granic [ 101 ].

26 P - Maryja Niepokalana (św. Filip Nereusz).

27 W - Modlitwa źródłem łask.

28 Ś - Bądź całym P. Jezusa.

29 C - (M) W pokoju.

30 Pi - (M) Daj się prowadzić.

31 S - Cierpienie z miłości w pokoju.

Czerwiec

1 N - Adoracja w skupieniu.

6 Pi - Zaufaj Jej.

9 P - Pokój czynny, czynność spokojna.

10 W - Dozwól się prowadzić w pokoju.

11 Ś - Natchnienia Ducha Prz[enajświętszego] nie otrzymuje się w zamieszaniu.

12 C - Apostolstwo słowa, przykładu, miłości (modlitwy).

15 N - Nie zwracaj uwagi; czyń co czynisz; dozwól się prowadzić.

19 C - Jak największa chwała Boża w wykonaniu Woli Bożej; posłuszeństwo - pokój.

24 W - lacta super Dominom tuam curas tuas [ 102 ] [por. Ps 54,23].

28 Ś - Bez granic.

30 P - Czymkolwiek jesteś, masz i możesz, to w każdej chwili otrzymujesz z rąk Miłosierdzia Bożego przez Niepokalaną.

[ 93 ] Zob. Pamiętnik duchowny św. Małgorzaty Marii Alacoque (1617-11690), Kraków 1947, 39, 62, 93; także: [J. Ladame], Święta Małgorzata Maria, Warszawa 1976, 56. Zdanie przypisywane również św. Franciszkowi z Asyżu.

[ 94 ] Zob. przyp. 50.

[ 95 ] "Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go [św. Józefa Oblubieńca] o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył" - zob. św. Teresa od Jezusa, Księga życia, 6, 6, w: Dzieła, t. I, Kraków 1987, 145.

[ 96 ] Opuść wszystko, a znajdziesz wszystko.

[ 97 ] W cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze.

[ 98 ] Stolico mądrości, módl się za nami.

[ 99 ] Św. Gemma Galgani jest autorką autobiografii, wydanej w Rzymie w 1913 r. Św. Maksymilian często wspomina o tej świętej i kilkakrotnie cytuje jej życiorys.

[ 100 ] Wspomożenie wiernych.

[ 101 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 102 ] Zrzuć na Panią twoją starania (troski) swoje.