864H

[Notatki z medytacji 1917-1921 H]

Oryg.: rkps AN. Dwadzieścia pięć kart dwustr. zapis. plus napis na okładce. Oprócz pierwszej karty, wszystkie następne mają po dwa łamy.

Uwaga: W wersji papierowej Pism, "[Notatki z medytacji 1917-1921]" są pod jednym numerem 864. Podział na części A, B, C itd. pochodzi od Redakcji; podobnie w nr. 865-869.

[Rzym, lipiec - grudzień 1919]

[MEDYTACJE]

[1919]

[Lipiec]

7 P - Czemuż się troszczysz i .smucisz? Zostaw wszystko Niepokalanej i Jej wszystko całkowicie powierz. Ona potrafi zło naprawić i wszystko na jak największą chwałę Bożą pokierować. Zaufaj Jej bez granic.

Sierpień

5 W - "Módl się i pracuj wciąż, abyś nie wpadł w oziębłość. Modlitwa.

6 Ś - Przygotowaniem na śmierć jest życie nasze.

20 Ś - W pokoju kieruj się posłuszeństwem.

21 C - Jak największa chwała Boża w wykonaniu Woli Bożej.

Wrzesień

1 P - Msza św.

15 P - Łatwiej służyć P. Bogu niż szatanowi.

20 S - W pokoju daj się prowadzić; przecież to nie ty, ale łaska Boża z tobą ma wszystko zrobić.

25 C - Wkrótce umrzesz. "Maryja". Czyń wszystko dobrze dla miłości, chwały Bożej.

30 W - Dozwól się prowadzić; posłuszeństwo.

Październik

2 C - Zaufaj Jej: "łaski otrzymują, którzy mają ufność" [por. Hbr 4,16].

3 Pi - Czyt[anie] duch[owne] przed Ukrzyżowanym. Skupienie (bez potrzeby nie wychodzić z celi). W cierpieniu i pracy z posłuszeństwem dla miłości bez granic.

6 P - Miłość bliźniego z miłości ku Bogu: daj Boga bliźniego i bliźniemu Boga - miłość prawdziwa.

7 W - Miłość bliźniego. Mało słów, dużo to, co (o tyle o ile) P. Bóg chce - spokojnie czyń.

8 Ś - Dozwól się prowadzić w miłości.

10 Pi - Miłość nadnaturalna bliźnich.

12 N - "Maryja". Zaufaj i ciągle rozpoczynaj z miłosnym i ufnym pokojem.

14 W - Oddaj się Opatrzności Bożej przez Niepokalaną. "Quaerite primum regnum Dei et iustitiam eius, et haec omnia adicientur vobis" [ 103 ] [Mt 6,33; Łk 12,31].

15 Ś - Jeżeli zaniedbasz łaski unikania okazji do grzechu, nie otrzymasz łaski zwycięstwa.

16 C - Daj się prowadzić Niepokalanej; cierp z miłości i pracuj.

18 S - Otrząśnij się z oziębłości. W skupieniu, całkowicie Jej ufając, a nic sobie; czyń, co ci Ona rozkazuje, chociażby ci się nie chciało. Nie odkładaj na później, ale zaraz czyń, jeżeli możesz.

19 N - Daj się prowadzić.

20 P - Oddaj się Panu Bogu przez Niepokalaną całkowicie.

21 W - Z miłości cierp i pracuj spokojnie.

22 Ś - Miłość Boga w wykonaniu tego, co On chce i tak, jak to chce, aż do wzgardy sobą.

23 C - Bądź wierny w najmniejszych rzeczach; od nich nieraz największe zależą.

24 Pi - Opłaci się cierpieć i być upokorzony w czasie, aby nie dostać się do piekła wiecznego.

25 S - Wszystko dobrze.

27 P - W pokoju, zawsze czynnym.

28 W - Pan Bóg nagradza za pragnienia, chociaż nie można ich urzeczywistnić. Bez granic!

29 Ś - Chcieć być jak największym świętym i jak najwięcej dusz uświęcić, ufając jedynie w Bogu przez Niepokalaną - nie jest pychą.

30 C - Czemuś tak oziębły, nieuporządkowany, wyniosły? "Maryja".

[Listopad]

1 S - Maryja r[atuj] m[nie].

2 N - Zdasz rachunek z tego, coś opuścił zrobić.

3 P - Daj się prowadzić. - "Maryja".

4 N - W pokoju daj się prowadzić.

5 Ś - O nic się nie troszcz, ale spokojnie spuść się we wszystkim na Nią.

6 C - Czemuż się niepokoisz i trapisz? Cierp z miłości.

7 Pi - M[aryja].

8 S - Oddaj się bez granic i trosk. Do Niej się uciekaj we wszystkim.

9 N - Nie opuszczaj dobrego ze względów ludzkich.

10 P - Strzeż się obłudy i bądź szczery. Oddany P. Bogu zawsze modli się lub pracuje na chwałę Bożą.

11 W - Ciągła praca, w skupieniu, w pamięci na obecność Bożą i w pokoju.

13 C - Doskonałość nie polega na tym, aby wiele czynić, ale aby dobrze wszystko wykonać. Czyń, co czynisz.

14 Pi - Nie kalaj obrazu Bożego w tobie; czemuż się troszczysz?

15 S - Nie daj się nikomu przewyższyć w szerzeniu chwały Bożej.

16 N - Największa chwała Boża w wykonaniu Bożej Woli.

17 P - Rozpoczynaj ciągle "restaurare omnia in Christo [Ef 1,10] per Immaculatam" [ 104 ].

18 W - Idź z miłością za Panem Jezusem, z krzyżem na ramionach.

20 C - Wyrzuć wszystko ze serca, abyś mógł jedynie ukochać P. Boga.

22 S - Myśl o sobie i o Bogu zawsze; skupienie i reforma siebie samego pod każdym względem: "Wola Boża".

24 P - Wszystko na jak największą chwałę Bożą przez Niepokalaną.

25 W - W obecności Niepokalanej.

26 Ś - Zdaj się we wszystkim na Nią.

27 C - Daj się prowadzić. Pokój.

28 Pi - Oziębłym jesteś. Zbudźże się. "Maryja".

29 S - Odpowiadanie łaskom Bożym najlepszą jest wdzięcznością za łaski otrzymane.

30 N - Daj się Jej bezgranicznie prowadzić.

Grudzień

1 P - Tyłeś łask otrzymał, a jakżeś źle ich użył; ile złego, ile źle; ileś dobrego opuścił.

2 W - Myśl o Niej z ufnością, a Ona [o] tobie będzie pamiętała. O nic się nie troszcz, jak tylko o chwałę Bożą przez Niepokalaną.

3 Ś - Pamiętaj na śmierć; ciągła walka ze sobą, abyś nie czynił, co ty chcesz, ale co P. Bóg i dlatego, że On tego pragnie.

6 S - Niepokalana. - Zaufaj Jej bez granic.

11 C - We wszystkim do Niej się uciekaj.

13 S - Ostatnie miejsce. Jak odpowiadasz łaskom Bożym, a jak powinieneś współdziałać.

16 W - Zaufaj bezgranicznie Niepokalanej i naprzód.

17 Ś - Pomimo cierpień, oschłości, prześladowań, naprzód. Prześladowania są dobrym znakiem.

18 C - Miłosierdzie Boże względem grzesznika jest nieskończone. Niepokalana, Serce Przenajświętsze] P. Jezusa.

19 Pi - Oddaj P. Bogu swą duszę i innych. - Opuść i krewnych dla Boga; o tyle tylko miej stosunki, o ile chwała Boża tego wymaga.

20 S - "Maryja".

21 N - Dozwól się prowadzić. - MI.

22 P - Maryjo Niepokalana], r[atuj].

23 W - Posłuszeństwo ślepe, pokuta, umartwienie woli.

24 Ś - Posłuszeństwo - wolą Bożą.

27 S - Daj się prowadzić i nie marnuj natchnień Bożych.

28 N - Będziesz sądzony z tego, coś zaniedbał dobrego uczynić, a miałeś do tego łaskę.

29 P - Spokój w oddaniu się Niepokalanej.

30 W - Ubóstwo; czyń, co czynisz, a nie zważaj na wszystko inne.

31 Ś - Idź za Jezusem z krzyżem na ramieniu.

[ 103 ] Szukajcie najprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydane.

[ 104 ] Odnowić wszystko w Chrystusie przez Niepokalaną.