864I

[Notatki z medytacji 1917-1921 I]

Oryg.: rkps AN. Dwadzieścia pięć kart dwustr. zapis. plus napis na okładce. Oprócz pierwszej karty, wszystkie następne mają po dwa łamy.

Uwaga: W wersji papierowej Pism, "[Notatki z medytacji 1917-1921]" są pod jednym numerem 864. Podział na części A, B, C itd. pochodzi od Redakcji; podobnie w nr. 865-869.

[Rzym, styczeń 1920 - 1925]

[MEDYTACJE]

1920

Styczeń

1 C - Bądź panem siebie a niewolnikiem miłosnym Niepokalanej.

3 S - Nie trać ani chwilki czasu. Porządek (podział dnia). Unikanie rozmów niepotrzebnych. Czysta intencja; "Maryja Niepokalana" - pomóż.

5 P - "Maryja Niepokalana".

6 W - Na jak największą chwałę Bożą przez Niepokalaną.

7 Ś - Skupienie.

8 C - Nie zaniedbuj natchnień Bożych.

9 Pi - Daj się prowadzić Niepokalanej w miłosnym pokoju.

10 S - Umartw się, nie zwracaj uwagi na wszystko inne. Czyń dobrze, co czynisz.

12 P - Bądź skupiony. "Maryja".

18 N - MI.

19 P - Nie zrażaj się przeciwnościami; Jej zaufaj i słuchaj w ciszy i pokoju. Chwała Boża, zbawienie i uświęcenie dusz.

20 W - Posłuszeństwo. Modlitwa. Skupienie. Dobra praca.

21 Ś - Maryja.

22 C - Ślepe posłuszeństwo: "Regula tua oboedientia" [ 105 ].

23 Pi - Wesele w cierpieniu, bo z miłościwej ręki Boga.

25 N - MI.

26 P - Zaufaj Bożemu Miłosierdziu. Spowiedź święta.

27 W - Posłuszeństwo ślepe przewodnikowi światłemu i roztropnemu.

29 C - Umartwienia maleńkie Panu Jezusowi.

31 S - MI aiuto [ 106 ].

Luty

4 Ś - Z miłości, bez zazdrości.

5 C - Zdasz rachunek także z dobrego, coś opuścił. - Tyle koron, ileś dusz zbawił. "Niepokalana".

6 Pi - Skupienie czynne: "Omnia restaurare in Christo [Ef 1,10] per Immaculatam" [ 107 ].

11 Ś - W pokoju posłuszeństwo.

14 S - W pokoju posłuszeństwo. - MI Wola Boża, Niepokalanej.

25 Ś - Słuchaj głosu Woli Niepokalanej spokojnie, pokornie i miłośnie i czyń.

26 C - Opuść, co nie jest użyteczne, a będziesz miał czas na wszystko.

28 S - Restaurare et bene facere omnia in Christo per Immaculatam [ 108 ] [por. Ef 1,10].

29 N - Daj się prowadzić Niepokalanej i współdziałaj. O[mnes] et S[inguli] qui sunt et erunt [ 109 ]. MI 3.

Marzec

2 W - Bez pokory na nic wszystkie inne cnoty.

3 Ś - Niech człowiek będzie zdeptany, a Jezus niech będzie kochany.

4 C - Jeżeli teraz nie mógłbyś znieść ognia ziemskiego, jakże potem piekielny byś zniósł? - MI.

5 Pi - M[aryja] [ 110 ].

6 S - Już tak długo P[an] Bóg oczekuje na ciebie.

9 W - Oczyszczaj się często z grzechów.

10 Ś - Cokolwiek nie zależy od twej woli, to od Niej jest. Daj się prowadzić z ufnością, wiarą i miłością - MI 3. (Pamiętny o. Wenanty [ 112 ] mi pisał o śmierci o. Izydora Olbrychta we Lwowie [ 111 ]). Miłość.

13 S - O tyle, o ile Wola Boża, Niepokalanej (ile możesz).

14 N - Now[icjatem] żyć. - Fan[tazja].

15 P - Posłuszeństwo w pokoju.

16 W - Daj się Niepokalanej prowadzić, abyś w każdej chwili słyszał Jej głos i według niego czynił.

17 Ś - Sekretarka Serca Jezusowego: "Za mało ludzie znają P[ana] Boga, Jego miłość ku ludziom i Miłosierdzie. - Za mało Kom[unii] św. - Kom[unia] duch[owna] częściej jak co 1/4 godz. Nieliczni zbawcy świata, hufiec dzielnych dusz pod moją wodzą" [ 113 ]. - Upomnienia przyjęte łączą więcej niż 2, 3 lata pracy. - "Panie, Tobie się powierzam" [por. Ps 24,2].

18 C - Święte posłuszeństwo w pokoju i ufnej bez granic miłości; cierp, módl się i pracuj.

19 Pi - Św. Józef - skuteczny patron.

20 S - Abbandono illimitato [ 114 ]. "Maryja".

23 W - Nie pytaj, dlaczego P[an] Bóg przez przełożonych tak rozporządza.

26 Pi - M[aryja].

27 S - N.d.m.z.s. [ 115 ]

29 P - Miłość bez granic.

30 W - Cierpieć i pracować z miłości.

Kwiecień

4 N - Wielkanoc. Abbandono [ 116 ]. Czyń, ile możesz. Wola Boża.

6 W - Wola Boża.

7 Ś - Abbandono. "Actio semper quieta" [ 117 ].

8 C - Daj się miłośnie prowadzić w radości i [wśród] przykrości.

10 S - Abbandono illimitato. Permitte dirigi [ 118 ].

11 N - Miłość.

12 P - Popraw się z duchowego lenistwa, bo ono przeszkadza działaniu łaski.

13 W - Skupienie.

15 C - Pokora przyciąga Boże łaski.

16 Pi - Czyń, co czynisz, dla miłości Bożej przez Niepokalaną.

18 N - Cel MI - Wola Boża, Niepokalanej.

19 P - Cierpieć z miłości.

27 W - Maryja; daj się prowadzić.

30 Pi - Reformare omnia in Ch[ris]to [Ef 1,10] per Immaculatam [ 119 ].

Maj

3 P - Daj się prowadzić. Psujesz i marnujesz łaski Boże.

4 W - Spokojne, ślepe, czyste, gorące posłuszeństwo.

7 Pi - Spokojnie i dobrze czyń, co czynisz. Maryja Niepokalana!

8 S - Dla zbawienia twej duszy i innych, dla chwały Bożej przez Niepokalaną,

a nie dla innych celów pracuj.

10 P - Pokój i praca.

12 Ś - Daj się prowadzić.

14 Pi - Słowo Boże rozmiękcza lub zatwardza serce.

15 S - Czyń, co czynisz - M[aryja].

16 N - Wszystko z miłości.

19 Ś - "Iustus ex fide vivit [Rz 1,17; Ga 3,11]. Gratia Dei sum id quod sum" [ 120 ]

[1 Kor 15,10].

21 Pi - Czyń, co czynisz dobrze i z dobrą intencją. Oziębłość.

25 W - Wola Boża. Pycha, leń.

27 C - Miłosny pokój. - M[aryja].

29 S - Abbandono [ 121 ].

30 N - M[aryja].

Czerwiec

1 W - Wszystko spokojnie i dobrze. Omne nimium (nisi in amore) nocet [ 122 ].

3 C - J[ezus] M[aryja].

5 S - Płać miłością za miłość.

9 Ś - Skupienie i ofiarność.

10 C - Pół dnia dziękczynień i pół przygotowania do K[omunii] św[iętej].

11 Pi - Samotność, skupienie, życie wewnętrzne. Chcesz znaleźć Boga, oderwij się od stworzeń.

12 S - Szczere odwiedziny P[rzenajświętszego] Sakr[amentu].

16 Ś - Rozpocznij.

1921

Sierpień

20 S - Tralasciai lo scrivere o trascurai piuttosto fin quà, cioè da un anno [ 123 ].

- Le umiliazoni riguardo a Dio, il prossimo e se stesso [ 124 ].

22 P - Umiltà [ 125 ].

25 C - La vanità nel cercare di essere considerato da umile, buono e non affaticarsi per essere tale davanti a Dio [ 126 ].

Wrzesień

5 P - L’umiltà e fiducia per l’esame particolare [ 172 ].

7 Ś - Sopportare e non fare sopportare; raccoglimento [ 128 ].

Listopad

23 Ś - Daj się prowadzić. Ufność.

1925 [ 129 ]

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 105 ] Regułą twoją posłuszeństwo.

[ 106 ] MI jest pomocą.

[ 107 ] Odnowić wszystko w Chrystusie przez Niepokalaną.

[ 108 ] Odnowić i dobrze czynić wszystko w Chrystusie przez Niepokalaną.

[ 109 ] Wszyscy razem i każdy z osobna, którzy są i będą.

[ 110 ] Skrót "M", po którym nie następuje żadne postanowienie, rozwiązywano jako "Maryja", zgodnie z notatką pod datą np. 21 I 1920.

[ 111 ] O. Wenanty Katarzyniec. - Po tych słowach św. Maksymilian postawił znak krzyża.

[ 112 ] O. Izydor Olbrycht zmarł 6 III 1920.

[ 113 ] Zob. przyp. 93.

[ 114 ] Powierzenie się bezgraniczne.

[ 115 ] Może znaczyć: Niepokalana, daj moc zostać świętym!

[ 116 ] Powierzenie się.

[ 117 ] Powierzenie się. "Działanie zawsze spokojne".

[ 118 ] Powierzenie się bezgraniczne. Daj się prowadzić.

[ 119 ] Naprawić wszystko w Chrystusie przez Niepokalaną.

[ 120 ] Sprawiedliwy z wiary żyje. Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem.

[ 121 ] Powierzenie się.

[ 122 ] Wszelka przesada, chyba że idzie o miłość, jest szkodliwa.

[ 123 ] Przerwałem, albo raczej zaniedbałem pisanie aż dotąd, to znaczy od roku.

[ 124 ] Upokorzenia wobec Boga, bliźniego i siebie samego.

[ 125 ] Pokora.

[ 126 ] Próżność w usiłowaniu, by być uważanym za pokornego, dobrego, a nie usiłować być takim przed Bogiem.

[ 127 ] Pokora i ufność tematem rachunku sumienia szczegółowego.

[ 128 ] Znosić [cierpienie], a nie kazać znosić [innym]; skupienie.

[ 129 ] Rok nie wypełniony.