Strona: 34 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
793 Niepokalanów, 18 X 1940 Do s. Matyldy Gretter
794 Niepokalanów, 19 X 1940 List okólny do braci profesów przebywających poza Niepokalanowem
795 Niepokalanów, 21 X 1940 Do Marii Kolbe
796 [Niepokalanów, 21 X 1940] Do br. Kacpra Wydrycha
797 [Niepokalanów,] 22 X 1940 Do o. Romualda Filonowicza
798 [Niepokalanów,] 29 X 1940 Do Mugenzai no Sono
798a [Niepokalanów,] 30 X 1940 Do o. Nikodema Szałankiewicza
799 [Niepokalanów,] 9 XI 1940 Do o. Izydora Koźbiała
800 [Niepokalanów,] 9 XI 1940 Do br. Witolda Garło
801 Niepokalanów, 12 XI 1940 Do o. Anzelma Kubita
802 Niepokalanów, 17 XI 1940 Do Marii Kolbe
803 [Warszawa, ok. 23 XI 1940] Do bł. Piusa Bartosika
804 Niepokalanów, 1 XII 1940 Do Mugenzai no Sono
805 Niepokalanów, 3 XII 1940 Do br. Alfonsa Stępniewskiego
806 Niepokalanów, 23 XII 1940 Do br. Wiktora Pawłowskiego
807 [Niepokalanów,] 24 XII 1940 Do Bolesława Matuszewskiego w Warszawie
808 [Niepokalanów, przed 25 XII] 1940 Do ks. Antoniego Kaczyńskiego
809 [Niepokalanów, grudzień 1940] Do o. Janusza Kozy
810 [Niepokalanów, 1940] Do bł. Piusa Bartosika
811 [Niepokalanów, 1940] Do bł. Piusa Bartosika
812 [Niepokalanów, 1940] Do dra med. Franciszka Cudnego
813 [Niepokalanów,] 2 I 1941 Do o. Maurycego Madzurka
814 [Niepokalanów,] 9 I 1941 Do br. Rocha Frejlicha
815 Niepokalanów, 16 I 1941 Do br. Celestyna Moszyńskiego
816 Niepokalanów, 16 I 1941 Do br. Kasjana Teticha
817 [Niepokalanów,] 17 I 1941 Do dra med. Antoniego Henkego
818 Niepokalanów, 17 I 1941 Do Kazimierza Rudnickiego
819 Niepokalanów, 17 I 1941 Do Marii Kolbe
820 [Niepokalanów,] 17 I 1941 Do o. Romualda Filonowicza
821 Niepokalanów, 17 I 1941 Do o. Donata Gościńskiego
Strona: 34 z 51