Strona: 31 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
724 [Niepokalanów,] 5 XII 1938 Do redakcji "Misji Katolickich"
725 [Niepokalanów,] 5 XII 11938 Do Konrada Libickiego
726 Niepokalanów, 11 XII 1938 Do br. Filoteusza Muchy
726a Niepokalanów, 11 XII 1938 Do o. Samuela Rosenbaigera
726b Niepokalanów, 13 XII 1938 Do prymarii MI w Rzymie
727 Niepokalanów, 19 XII 1938 Do Marii Kolbe
728 [Niepokalanów, 19 XII 1938] Do Michała Piszko
728a Niepokalanów, 20 XII 1938 Do o. Wojciecha Topolińskiego
728b Niepokalanów, 21 XII 1938 Do br. Jerzego (Gastona Lublovary’ego)
729 Niepokalanów, 24 XII 1938 Do dra Adama Kwaskowskiego z Warszawy
730 Niepokalanów, 27 XII 1938 Do redakcji Bratniego Zewu
731 Niepokalanów, 28 XII 1938 Do o. Alfonsa Figlewskiego
732 [Niepokalanów, 30 XII 1938] Do o. Anzelma Kubita
733 [Niepokalanów, około 1938] Do Teofila Narolewskiego
733a [Niepokalanów,] 14 stycznia 1939 Do o. Maurycego Madzurka
733b Niepokalanów, 2 II 1939 Do br. Antonio Tofoniego, misjonarza w Afryce
734 [Niepokalanów,] 4 II 1939 Do o. Bedy Hessa
735 Niepokalanów, 7 II 1939 Do o. Wincentego Borunia
736 [Niepokalanów, 10 II 1939] Do Mugenzai no Sono
737 N[iepokalan]ów, 12 II 1939 Do br. Tyberiusza Zalewskiego
738 [Niepokalanów, 13 II 1939] List okólny do składających ofiary na Msze św.
738a Niepokalanów, 14 II 1939 Do współbraci zakonnych z wydawnictwa Il Cavaliere dell’Immacolata w Camposampiero k. Padwy
739 N[iepokalanó]w, 15 II 1939 Do br. Krescentego Ciecińskiego
739a Niepokalanów, 18 II 1939 Do o. Samuela Rosenbaigera
739b Niepokalanów, 18 II 1939 Do br. Gerarda Radziewicza
740 [Niepokalanów,] 20 II 1939 Do o. Timotheusa Brauchlego
741 [Niepokalanów, 25 II 1939] Do Mugenzai no Sono
742 Niepokalanów, 8 III 1939 Do Marii Kolbe
742a Niepokalanów, 18 III 1939 Do redakcji "Cavaliere dell’Immacolata" w Camposampiero k. Padwy
742b Niepokalanów, 18 III 1939 Do o. Samuela Rosenbaigera
Strona: 31 z 51