Strona: 29 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
677 Niepokalanów, 1 II 1938 Do prezydenta Ignacego Mościckiego
678 Niepokalanów, 5 II 1938 Do o. Samuela Rosenbaigera
679 Niepokalanów, 5 II 1938 Do o. Anzelma Kubita
680 Niepokalanów, 11 II 1938 Do o. Bedy Hessa
681 [Niepokalanów,] 11 II [193]8 Do kardynała prymasa Augusta Hlonda
682 Niepokalanów, 11 II 1938 Do kardynała Aleksandra Kakowskiego
682a [Niepokalanów,] 21 II 1938 Do Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie
683 Niepokalanów, 22 II 1938 Do o. Anzelma Kubita
684 [Niepokalanów, 1 III 1938] Do o. Anzelma Kubita
685 Niepokalanów, 17 III 1938 Do o. Anzelma Kubita
686 Niepokalanów, 18 III 1938 Do o. Anzelma Kubita
687 Niepokalanów, 23 III 1938 Do Marii Kolbe
687a Niepokalanów, 24 III 1938 Do o. Josepha Shelly’ego
688 [Niepokalanów,] 1 IV [193]8 Do o. Cuthberta Dittmeiera
688a Niepokalanów, 1 IV 1938 Do siedziby MI w Asyżu
689 Niepokalanów, 10 IV 1938 Do o. Anzelma Kubita
690 Niepokalanów, 26 IV 1938 Do o. Anzelma Kubita
691 [Niepokalanów. 30 IV 1938] Do Mugenzai no Sono
692 Niepokalanów, 8 V 1938 Do o. Samuela Rosenbaigera
693 Niepokalanów, 8 V 1938 Do o. Gracjana Kołodziejczyka
694 Niepokalanów, 8 V 1938 Do br. Celestyna Moszyńskiego
694a Niepokalanów, 10 V 1938 Do o. Feilce Castagnaro w Rzymie
695 [Niepokalanów, 3 VI 1938] Do Mugenzai no Sono
696 Niepokalanów, 9 VI 1938 Do br. Henryka Borodzieja
697 [Niepokalanów,] 21 VI 1938 Do Atanazego Wilińskiego
697a Niepokalanów, 24 VI 1938 Do br. kleryka Giuseppe Piemontese
698 Niepokalanów, 25 VI 1938 Do o. Anzelma Kubita
698a Niepokalanów, 25 VI 1938 Do o. Bronisława Strycznego
699 Niepokalanów, 1 VII 1938 Do o. Mieczysława Mirochny
699a Niepokalanów, 1 VII 1938 Do o. Felice Castagnaro
Strona: 29 z 51