Strona: 23 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
544 M[ugenzai] no Sono, 4 II 1935 Do br. Juliusza Grzybowskiego
545 [Mugenzai no Sono, 11 II 1935] Do Niepokalanowa
546 Mugenzai no Sono, 14 II 1935 Do brata o nie ustalonym nazwisku z Niepokalanowa
547 Nagasaki, 21 II 1935 Do o. Justyna Nazima
547a Nagasaki, 21 II 1935 Do o. Timotheusa Brauchlego
547b Nagasaki, 3 III 1935 Do współbraci w Bacau w Rumunii
548 [Mugenzai no Sono, 5 III 1935] Do Niepokalanowa
549 Nagasaki, 9 III 1935 Do prymarii MI w Rzymie
550 Nagasaki, 13 III 1935 Do o. Domenico Tavaniego
550a Nagasaki, 20 III 1935 Do o. Alessandro Antonellego
550b [Mugenzai no Sono, około 20 III 1935] List okólny do księży japońskich, czytelników Mugenzai no Seibo no Kishi
551 [Mugenzai no Sono, 2 IV 1935] Do Niepokalanowa
552 Niepokalanów [japoński,] 10 IV 1935 Do o. Justyna Nazima
553 Niepokalanów [japoński,] 12 IV 1935 Do o. Floriana Koziury i Niepokalanowa
554 Nagasaki, 16 IV 1935 Do o. Domenico Tavaniego
555 Nagasaki, 29 IV 1935 Do o. Anzelma Kubita
555a Nagasaki, 3 V 1935 Do o. Francesco Saverio d`Ambrosio
555b Nagasaki, 3 V 1935 Do o. Giuseppe Abate
556 Nagasaki, 2 VII 1935 Do o. Iosif Petru Pala w Rumunii
557 Nagasaki, 12 VII 1935 Do o. Mariana Wójcika
558 [Nagasaki, 12 VII 1935] Do o. Anzelma Kubita
559 [Mugenzai no Sono. 13 VII 1935 Do Niepokalanowa
560 Nagasaki, 28 VII 1935 Do br. Salezego Mikołajczyka
560a Nagasaki, 30 VII 1935 Do br. kleryka Mieczysława Mirochny
561 [Mugenzai no Sono,] 2 VIII 1935 Do br. Gabriela Siemińskiego
562 Nagasaki, 8 VIII 1935 Do o. Anzelma Kubita
562a Nagasaki, 10 VIII 1935 Do sekretariatu Wystawy Prasowej (Dział Misji) w Watykanie
562b Nagasaki, 28 VIII 1935 Do dyrekcji Wystawy Prasowej (Dział Misji) w Watykanie
563 [Mugenzai no Sono, 10 IX 1935 Do br. Edwarda Naworskiego
564 [Mugenzai no Sono, 10 IX 1935 Do br. Alfonsa Stępniewskiego
Strona: 23 z 51