Strona: 21 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
495 [Mugenzai no Sono, 8 II 1934] Do Niepokalanowa
496 Nagasaki, 8 II 1934 Do kleryków franciszkańskich MI w Krakowie
496a Nagasaki, 10 II 1934 Do poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio
497 Nagasaki, 11 II 1934 Do prowincjałów i przełożonych misji
498 [Mugenzai no Sono, po 11 II 1934] Do centrali MI w Niepokalanowie
499 Nagasaki, 14 II 1934 Do o. Domenico Tavaniego
499a Nagasaki, 14 II 1934 Do Timotheusa Brauchlego
500 Nagasaki, 14 II 1934 Do o. Anzelma Kubita
501 Nagasaki, 14 II 1934 Do o. Dimitru Lucaciu
502 Nagasaki, die 15 II 1934 Do o. Ephrema Longpré
502a Nagasaki, 1 III 1934 Do o. Timotheusa Brauchlego
503 [Mugenzai no Sono 6 III 1934] Do Niepokalanowa
504 Mugenzai no Sono, 7 III 1934 Do br. Cypriana Grodzkiego
505 [Mugenzai no Sono, 12 III 1934] Do Niepokalanowa
506 Mugenzai no Sono, 15 III 1934 Do Marii Kolbe
507 Nagasaki, 23 III 1934 Do o. Floriana Koziury
508 Mugenzai [no] Sono, 29 III 1934 Do o. Floriana Koziury
509 [Mugenzai no Sono, 29 III 1934] Do o. Anzelma Kubita
510 Mugenzai no Sono, 2 IV 1934 Do o. Floriana Koziury
510a Mugenzai no Sono, 2 IV 1934 Do o. Jerzego Wierdaka
511 Mugenzai no Sono, 5 IV 1934 Do br. Juliusza Grzybowskiego
512 Mugenzai no Sono, 6 IV 1934 Do o. Anzelma Kubita
513 Nagasaki, 6 IV 1934 Do kleryków-nowicjuszy franciszkańskich w Asyżu
513a Nagasaki, 12 IV 1934 Do o. Timotheusa Brauchlego
514 Mugenzai no Sono, 18 IV 1934 Do kleryka o nieustalonym nazwisku z sekcji mariologicznej koła MI w Krakowie
515 Nagasaki, 19 IV 1934 Do arcybiskupa Angelo Perezy Cecylia
515a Nagasaki 3 V 1934 Do o. Timotheusa Brauchlego
516 Nagasaki, 4 V 1934 Do Sodalicji Mariańskiej uczennic Państwowej Szkoły Handlowej w Tarnowie
516a [Nagasaki, po 10 V 1934] Do o. Romolo Francesco Perrone
517 Mugenzai no Sono, 17 V 1934 Do o. Floriana Koziury
Strona: 21 z 51