Strona: 22 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
518 Mugenzai no Sono, 17 V 1934 Do o. Floriana Koziury
519 Mugenzai no Sono, 17 V 1934 Do braci Efrema Szucy i Wenantego Zarzeki z sekcji franciszkańskiej koła MI w Niepokalanowie
520 Mugenzai no Sono, 30 V 1934 Do o. Floriana Koziury
521 Mngenzai no Sono, 2 VI 1934 Do o. Anzelma Kubita
521a [Mugenzai no Sono, 4 VI 1934] Do o. Gabriele Salvatiego
522 Mugenzai no Sono, 7 VI 1934 Do o. Anzelma Kubita
523 Nagasaki, 12 VI 1934 Do o. Floriana Koziury
524 Mugenzai no Sono, 14 VI 1934 Do br. kleryka Kornela Noskiewicza
525 Mugenzai no Sono, 18 VI 1934 Do o. Anzelma Kubita
526 Nagasaki, 21 VI 1934 Do o. Timotheusa Brauchlego
527 Nagasaki, 12 VII 1934 Do o. Domenico Tavaniego
528 Nagasaki, 22 VII 1934 Do o. Anzelma Kubita
529 Mugenzai no Sono, 2 VIII 1934 Do br. Alojzego Grabarskiego
530 Mugenzai no Sono, 25 VIII 1934 Do br. Łukasza Kuźby
531 Mugenzai no Sono, 27 VIII 1934 Do br. Łukasza Kuźby
532 [Mugenzai no Sono, 10 IX 1934] Do Niepokalanowa
533 [Mugenzai no Sono, 20 X 1934] Do Niepokalanowa
534 Nagasaki, 3 XI 1934 Do o. Anzelma Kobita
535 Mugenzai no Sono, 10 XI 1934 Do Niepokalanowa
536 Mugenzai no Sono, 10 XI 1934 Do o. Floriana Koziury
537 [Mugenzai no Sono, po 10 XI 1934] Do braci Rufina Majdana, Wenantego Zarzeki i Efrema Szucy
538 Niepokalanów [japoński] 21 XI 1934 Do br. Alfonsa Stępniewskiego
539 Mugenzai no Sono, 18 XII 1934 Do redakcji Małego Dziennika w Niepokalanowie
540 [Mugenzai no Sono, 21 XII 1934] Do Niepokalanowa
540a Nagasaki, 22 XII 1934 Do o. Pawła Siwaka TJ
541 Mugenzai no Sono, 28 XII 1934 Do br. Salezego Mikołajczyka
541a Nagasaki, 30 XII 1934 Do o. Anzelma Kubita
542 Mugenzai no Sono, [1934] Do o. Floriana Koziury
542a [Mugenzai no Sono, 1934] Do o. Anzelma Kubita
543 Nagasaki, 21 I 1935 Do o. Mariana Wójcika
Strona: 22 z 51