Strona: 24 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
564a Nagasaki, 20 IX 1935 Do o. Bonawentury Orlandiego
565 Nagasaki, 10 X 1935 Do br. Mateusza Spolitakiewicza
566 Nagasaki, 13 X 1935 Do Marii Kolbe
567 Nagasaki, 23 X 1935 Do o. Anzelma Kubita
568 Nagasaki, 27 X 1935 Do o. Justyna Nazima
569 Nagasaki, Mugenzai no Sono, 30 X 1935 Do Niepokalanowa
570 [Mugenzai no Sono, 31 X 1935] Do Niepokalanowa
571 Nagasaki, 7 XI 1935 Do o. Floriana Koziury
572 [Nagasaki, 7 XI 1935] Do o. Justyna Nazima
573 Nagasaki, 11 XI 1935 Do prymarii w Rzymie
574 [Mugenzai no Sono, 14 XI 1935] Do Niepokalanowa
575 Nagasaki, 28 XI 1935 Do o. Anzelma Kubita
576 [Mugenzai no Sono, listopad 1935] Do br. Wenantego Zarzeki
577 Nagasaki, 12 XII 1935 Do Marii Kolbe
578 [Mugenzai no Sono, 12 XII 1935] Do Niepokalanowa
579 Nagasaki, 12 XII 1935* Do ks. Mateusza Jeża
580 Mugenzai no Sono, 31 XII 1935 Do br. Łukasza Kuźby
581 Nagasaki, grudzień 1935 Do o. Floriana Koziury
582 [Mugenzai no Sono, ok. 1935] Do br. Mateusza Spolitakiewicza
582a Nagasaki, 23 I 1936 Do o. Peregryna Haczeli
583 Mugenzai no Sono, 7 II 1936 Do br. Łukasza Kuźby
584 Nagasaki, 6 III 1936 Do o. Anzelma Kubita
585 Nagasaki, 15 III 1936 Do Marii Kolbe
586 Mugenzai no Sono, 21 IV 1936 Do o. Anzelma Kubita
587 [Mugenzai no Sono, 21 IV 1936] Do definitorium generalnego OO. Franciszkanów w Rzymie
588 [Mugenzai no Sono, 21 IV 1936] Do o. Floriana Koziury
588a Nagasaki, 24 IV 1936 Do o. Peregryna Haczeli
588b Nagasaki, 25 IV 1936 Do o. Giuseppe Abatego
589 Nagasaki, 28 IV 1936 Do o. Domenico Tavaniego
590 [Mugenzai no Sono, 19 V 1936] Do o. Anzelma Kubita
Strona: 24 z 51