Maksymilian Maria Kolbe ℐ Pisma

Strona: 1 z 12
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
1 Kraków, 28 X [1912] Do Marii Kolbe
2 [Rzym, 10 XI 1912] Do Marii Kolbe
3 Rzym, 21 XI [1912] Do Marii Kolbe
4 [Rzym, 26 XII 1912] Do Marii Kolbe
5 Rzym, 19 I 1913 Do Marii Kolbe
6 Rzym, 3 V 1913 Do Józefa Kolbego
19 [Rzym, po 26 IX 1918] Do Marii Kolbe
20 [Rzym, po 26 IX 1918] Do Franciszka Kolbego
21 [Rzym, po 26 IX 1918] Do br. Alfonsa Kolbego
21a Roma, 27 XI 1918 Do o. Quirico Pignalberiego
26d Kraków, 19 X 1919 Do o. Bronisława Strycznego
26e Kraków, 29 X 1919 Do o. Bronisława Strycznego
28b Kraków 22 I [19] Do Franciszka Kłysa
28f Kraków, 2 IV 1920 Do o. Bronisława Strycznego
28g Kraków, 16 V [1920] Do o. Bronisława Strycznego
29 Kraków, 9 VIII 1920 Do br. Alfonsa Kolbego
49a Kraków, 18 XI 1921 Do o. Bronisława Strycznego
49b [Kraków, po 18 XI 1921] Do o. Bronisława Strycznego
49c [Kraków, grudzień 1921] Do o. Luigi Bondiniego
49d Kraków, 8 III 1922 Do o. Bronisława Strycznego
49e Kraków, 11 IV 1922 Do o. Bronisława Strycznego
49f Kraków, 10 VI 1922 Do Korneliusza Stroki
52a Kraków, 10 X 1922 Do o. Bronisława Strycznego
67a [Grodno, 26 VI 1923] Do o. Czesława Kellara
69a Grodno, 8 IX 1923 Do o. Bronisława Strycznego
70a [Grodno, 23 X 1923] Do o. Alojzego Karwackiego
78a [Grodno, 7 V 1924] Do o. Bronisława Strycznego
83 Grodno, 18 X 1924 Do o. Alfonsa Kolbego
83a Grodno, 23 XI 1924 Do Józefa Tomasika
92a Grodno, 2 XII 1925 Do o. Bronisława Strycznego
Strona: 1 z 12