Strona: 3 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
40b Zakopane, 26 I 1921 Do br. kleryka Paolo Morattiego (?)
41 Zakopane, 1 II 1921 Do br. Alfonsa Kolbego
42 Zakopane, 1 III 1921 Do Marii Kolbe
43 Zakopane, 25 III 1921 Do br. Alfonsa Kolbego
44 Zakopane, 19 IV 1921 Do br. Alfonsa Kolbego
45 Nieszawa, 10 VI 1921 Do kleryków franciszkańskich w Krakowie, członków MI
46 Nieszawa, 17 VI 1921 Do br. Alfonsa Kolbego
47 Nieszawa, 29 VI 1921 Do o. Alfonsa Kolbego
48 Nieszawa, 16 VIII 1921 Do O. Alojzego Karwackiego
49 [Nieszawa, 18 X 1921] Do o. Alfonsa Kolbego
49a Kraków, 18 XI 1921 Do o. Bronisława Strycznego
49b [Kraków, po 18 XI 1921] Do o. Bronisława Strycznego
49c [Kraków, grudzień 1921] Do o. Luigi Bondiniego
49d Kraków, 8 III 1922 Do o. Bronisława Strycznego
49e Kraków, 11 IV 1922 Do o. Bronisława Strycznego
49f Kraków, 10 VI 1922 Do Korneliusza Stroki
50 Kraków, 13 VI 1922 Do o. Alfonsa Kolbego
51 Mszana Dolna, 3 VIII 1922 Do o. Alfonsa Kolbego
52 Kraków, 8 X 1922 Do o. Alfonsa Kolbego
52a Kraków, 10 X 1922 Do o. Bronisława Strycznego
53 Grodno, 23 X 1922 Do Marii Kolbe
54 Grodno, 23 X 1922 Do o. Alfonsa Kolbego
55 [Grodno, 17 XII 1922] Do o. Alfonsa Kolbego
56 Grodno, 18 XII 1922 Do o. Alfonsa Kolbego
57 [Grodno, przed 6 I 1923] Do o. Alfonsa Kolbego
58 Grodno, 19 I 1923 Do o. Alfonsa Kolbego
59 Grodno, 25 I 1925 Do o. Alfonsa Kolbego
60 Grodno, 7 II 1923 Do o. Alfonsa Kolbego
61 [Grodno, przed 16 II 1923] Do o. Alfonsa Kolbego
62 [Grodno, 9 III 1923] Do o. Alfonsa Kolbego
Strona: 3 z 51