Strona: 5 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
85 Grodno, 1 IV 1925 Do o. Alfonsa Kolbego
86 Grodno, 1 IV 1925 Do kleryków franciszkańskich, członków MI, w Krakowie
86a Grodno, 10 IV 1925 Do o. Alfonsa Kolbego
87 Grodno, 1 V 1925 Do o. Samuela Rosenbaigera
88 Grodno, 13 V 1925 Do o. Alfonsa Kolbego
89 Grodno, 22 V 1925 Do o. Alfonsa Kolbego
90 Grodno, 21 VI 1925 Do o. Alfonsa Kolbego
90a Grodno, 22 IX 1925 Do o. Samuela Rosenbaigera
91 Grodno, 8 XI 1925 Do o. Alfonsa Kolbego
92 Grodno, 2 XII 1925 Do o. Alfonsa Kolbego
92a Grodno, 2 XII 1925 Do o. Bronisława Strycznego
93 Grodno, 30 XII 1925 Do Marii Kolbe
94 [Grodno, 1925] List okólny do księży proboszczów
94a Grodno, 6 I 1926 Do o. Samuela Rosenbaigera
94b Grodno, 6 I 1926 Do braci kleryków we Lwowie na ręce o. Samuela Rosenbaigera
94c [Grodno 31 I 1926] Do biskupa Kazimierza Michalkiewicza
95 Grodno, 22 III 1926 Do Marii Kolbe
95a Grodno, 7 IV 1926 Do o. Samuela Rosenbaigera
96 Grodno, 7 VI 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
97 Grodno, 30 VI 1926 Do Ludwika Herzoga
98 Grodno, 28 VII [1926] Do Marii Kolbe
98a Grodno, 28 VII 1926 Do współbraci rumuńskich, członków MI
99 Grodno, 16 VIII 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
99a [Grodno, przed 17 II 1926] Do o. Kornela Czupryka
99b [Grodno, przed 17 IX 1926] Do o. Samuela Rosenbaigera
100 Zakopane, 19 IX 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
100a [Zakopane, 19 IX 1926] Do administracji "Rycerza Niepokalanej" w Grodnie
101 Zakopane, 25 IX 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
102 Zakopane, 29 IX 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
103 Zakopane, 29 IX 1926 Do braci zakonnych z Wydawnictwa RN w Grodnie
Strona: 5 z 51