Strona: 6 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
104 Zakopane, 12 X 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
105 Zakopane, 15 X 1926 Do braci zakonnych z Wydawnictwa RN w Grodnie
106 Zakopane, 15 X 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
107 Zakopane, 25 X 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
108 Zakopane, 2 XI 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
109 Zakopane, 7 XI 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
110 Zakopane, 11 XI 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
111 Zakopane, 19 XI 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
112 [Zakopane, 26 XI 1926] Do Marii Kolbe
113 [Zakopane, po 26 XI 1926] Do Marii Kolbe
114 [Zakopanej 3 XII 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
115 Zakopane, 6 XII 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
116 Zakopane, 27 XII 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
117 Zakopane, 28 XII 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
118 Zakopane, 28 XII [1926] Do o. Alfonsa Kolbego
119 Zakopane, 31 XII 1926 Do o. Alfonsa Kolbego
120 Zakopane, 3 I 1927 Do braci zakonnych z Wydawnictwa RN w Grodnie
121 Zakopane, 6 I 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
122 [Zakopane, 7 I 1927] Do o. Peregryna Haczeli
123 Zakopane, 8 I 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
124 Zakopane, 14 I 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
125 Zakopane, 20 I 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
126 Zakopane, 21 I 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
127 Zakopane, 1 II 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
128 Zakopane, 3 II 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
129 Zakopane, 9 [II] 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
130 Zakopane. 13 II 1927 Do Marii Kolbe
131 Zakopane 13 II 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
131a [Zakopane, 14 II 1927] Do administracji Rycerza Niepokalanej w Grodnie
132 Zakopane, 1 III 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
Strona: 6 z 51