Strona: 7 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
133 Zakopane, 2 III 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
134 [Zakopane, przed 6 III 1927] Do III i IV kursu Seminarium Nauczycielskiego w Wirowie
135 Zakopane. 6 III 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
136 Zakopane, 15 III 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
137 Zakopane, 22 III [1927] Do o. Alfonsa Kolbego
138 Zakopane, [28 III 1927] Do o. Alfonsa Kolbego
139 Zakopane 6 IV 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
139a Zakopane, [ok. 10 IV 1927] Do Marii Kolbe
140 Warszawa, 31 V 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
141 Grodno, 5 VI 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
142 Grodno, 21 VI 1927 List okólny do gwardianów franciszkańskich w Polsce
143 [Częstochowa], 17 VII 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
143a Grodno, 16 IX 1927 Do Komitetu Kongresu Misyjnego
144 W pociągu Małkinia-Warszawa, 23 IX 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
145 Grodno, 3 X 1927 Do kandydata na brata zakonnego o nieustalonym nazwisku
146 Grodno, [październik 1927] Do o. Alfonso Orilcha (Orliniego)
147 Grodno, 3 XI 1927 Do Stanisława Półtoraczyka
148 Warszawa, Dworzec Główny, 11 XI 1927 Do o. Alfonsa Kolbego
148a Niepokalanów 28 I 1928 Do o. Bronisława Strycznego
149 Niepokalanów, 9 II 1928 Do wojewody warszawskiego
150 Niepokalanów, 8 III 1928 List okólny do gwardianów franciszkańskich w Polsce
151 Niepokalanów, 25 III 1928 Do Marii Kolbe
152 Niepokalanów, 10 IV 1928 Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku
153 Niepokalanów, 16 IV 1928 Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku
153a Niepokalanów, 19 IV 1928 Do o. Bronisława Strycznego
154 Niepokalanów, 30 IV 1928 Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku
155 Niepokalanów, 8 V 1928 Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku
156 Niepokalanów, 11 V 1928 Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku
156a Niepokalanów, 15 V 1928 Do o. Bronisława Strycznego
157 Niepokalanów, 30 V 1928 Do proboszcza o nieustalonym nazwisku
Strona: 7 z 51