Strona: 4 z 51
Numer Miejsce, Data Adresat / Tytuł
63 Grodno, 30 III 1923 Do o. Alfonsa Kolbego
64 [Grodno, przed 2 V 1923] Do o. Alfonsa Kolbego
65 Grodno, 22 V 1923 Do o. Alfonsa Kolbego
66 [Grodno, maj 1923] List-oferta do gwardianów klasztorów franciszkańskich w Polsce
67 Grodno, 11 VI 1923 Do o. Alfonsa Kolbego
67a [Grodno, 26 VI 1923] Do o. Czesława Kellara
68 Grodno, 26 VI 1923 Do o. Alfonsa Kolbego
69 Grodno, 8 VIII 1923 Do o. Alfonsa Kolbego
69a Grodno, 8 IX 1923 Do o. Bronisława Strycznego
70 Grodno, 24 IX 1923 Do o. Alfonsa Kolbego
70a [Grodno, 23 X 1923] Do o. Alojzego Karwackiego
71 Grodno, 8 XI 1923 Do o. Alfonsa Kolbego
72 Grodno, 22 XI 1923 Do o. Alfonsa Kolbego
73 Grodno, 12 XII 1923 Do o. Alfonsa Kolbego
74 Grodno, 21 I 1924 Do czytelnika RN o nieustalonym nazwisku
75 Grodno, 9 II 1924 Do o. Alfonsa Kolbego
76 Grodno, 22 III 1924 Do Jana Pawlaka
77 [Grodno, koniec marca 1924] Do o. Henryka Górczanego
78 Grodno, 19 IV 1924 Do o. Alfonsa Kolbego
78a [Grodno, 7 V 1924] Do o. Bronisława Strycznego
79 Grodno, 19 VI 1924 Do o. Alfonsa Kolbego
80 Grodno. 8 VIII 1924 Do o. Alfonsa Kolbego
81 Grodno, 12 IX 1924 Do czytelnika RN z Zawiercia o nieustalonym nazwisku
82 Grodno, 15 IX 1924 Do o. Alfonsa Kolbego
82a Grodno, 30 IX 1924 Do o. Petru Iosif Pala
83 Grodno, 18 X 1924 Do o. Alfonsa Kolbego
83a Grodno, 23 XI 1924 Do Józefa Tomasika
83b Grodno, 21 II 1925 Do o. Samuela Rosenbaigera
84 [Grodno, koniec lutego 1925] Do OO. Franciszkanów - współpracowników RN we Lwowie
84a Grodno, 1 IV 1925 Do o. Samuela Rosenbaigera
Strona: 4 z 51